ซื้อประกันอุบัติเหตุ / โรคร้ายแรง รับความคุ้มครอง พร้อมรับของสมนาคุณ

ซื้อประกันอุบัติเหตุ / โรคร้ายแรง ชับบ์ สามัคคีประกันภัย รับของสมนาคุณ

ซื้อประกันอุบัติเหตุ / โรคร้ายแรง ชับบ์ สามัคคีประกันภัย รับของสมนาคุณ

รับ กระเป๋า Mini Bag ขนาด 14 นิ้ว  1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายได้ หรือประกันโรคร้ายแรงของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย ครบตามเงื่อนไข

• ชำระค่าเบี้ยประกันภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป 
• ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสด
• 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 

เฉพาะซื้อที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส 

*ประกันภัยที่ร่วมรายการ (สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละแผนได้)
ประกันภัยอุบัติเหตุ และชดเชยรายได้
  ○ แผน PA สุดคุ้ม 360 องศา
  ○ แผน PA สุดคุ้มคูณ 3
  ○ แผนเจ็บนิดก็ยิ้มได้
  ○ แผนเทคแคร์ ซีเนียร์
  ○ แผนแฟมิลี่ เลิฟเวอร์
  ○ แผนแฮปปี้ เบบี้
  ○ แผนแฮปปี้ คิดส์
  ○ แผนเฮลตี้ รีฟันด์
  ○ แผนเฮลตี้ ข้าราชการ

ประกันภัยโรคร้ายแรง
  ○ แผนมะเร็งพร้อมจ่าย
  ○ แผน 15 โรคร้ายคลายกังวล
  ○ แผนมะเร็งแคนเซอร์ ฟิกซ์ 10
  ○ แผน แคนเซอร์ วัน ไพรซ์ ไลฟ์ ไทม์

- ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย

* หมายเหตุ และเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ


* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
• ของสมนาคุณตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายได้ และโรคร้ายแรง ของชับบ์สามัคคีประกันภัย ผ่านเคาน์เตอร์ โลตัสส์ มันนี่ พลัส ภายในระยะเวลาที่กำหนด(ยกเว้นประกันอุบัติเหตุแผน PA200  และสบาย 299 ไม่ร่วมรายการ) ที่ซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับ กระเป๋า Vacation Mini Bag ขนาด 14 นิ้ว  1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท*
• สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ใบ / 1 ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และจะไม่สามารถรับของสมนาคุณ และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรายการอื่นได้อีก
• ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันเป็นแบบรายเดือน/ราย 3 เดือน/ราย 6 เดือน/รายปี และแบบเงินสดหรือบัตรเครดิต 
• เบี้ยประกันที่นำมาสะสมเพื่อรับของสมนาคุณเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและยังมีผลความคุ้มครองอยู่จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดส่งของสมนาคุณแก่ท่าน  
• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบคำขอเอาประกันภัย ภายในเดือนที่ 4 นับถัดจากเดือนที่ลูกค้าได้รับอนุมัติความคุ้มครอง (ตัวอย่าง : ลูกค้าได้รับอนุมัติความคุ้มครองวันที่ 20 เม.ย. 66 ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณภายในเดือน ส.ค. 66) 
• ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

 

หมายเหตุ

• ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
• ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
• รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก