facebook messenger

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+/3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+/3

เงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่น ๆ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+/3 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และ 2 โดยจะให้ความคุ้มครองดังนี้ (ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่ทำประกันภัย และไม่คุ้มครองเพิ่มเติมกรณีภัยก่อการร้าย)

1.ความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัย
• อุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (คุ้มครองเฉพาะ 3+)
2.ความเสียหายต่อบุคลภายนอก
• ทรัพย์สิน
• ชีวิตและร่างกาย
3.ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล
• ค่ารักษาพยาบาล
• การประกันตัวผู้ขับขี่

โลตัส มันนี่ พลัส ให้บริการเช็คและเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์จากบริษัทผู้รับประกันภัยชั้นนำ

car-insurance-product-list-detail3_table-c3-(1).webp

ประกันภัยรถยนต์ที่โลตัส แบ่งจ่ายเงินสด 0%25 นาน 10 เดือน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่ตรงใจ

ชื่อ*
นามสกุล*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*