facebook messenger

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+/2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+/2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+/2 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ต่างตรงที่ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัยจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีสำหรับ 2+ โดยมีความคุ้มครองหลักดังนี้

1.ความเสียหายต่อตัวรถที่ทำประกันภัย
• สูญหาย
• ไฟไหม้
• อุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (คุ้มครองเฉพาะ 2+)
2.ความเสียหายต่อบุคลภายนอก
• ทรัพย์สิน
• ชีวิตและร่างกาย
3.ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล
• ค่ารักษาพยาบาล
• การประกันตัวผู้ขับขี่

โลตัส มันนี่ พลัส ให้บริการเช็คและเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์จากบริษัทผู้รับประกันภัยชั้นนำ

car-insurance-product-list-detail3_table-c2-(1).webp
ประกันภัยรถยนต์ที่โลตัส แบ่งจ่ายเงินสด 0%25 นาน 10 เดือน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่ตรงใจ

ชื่อ*
นามสกุล*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*