ประกันภัยอุบัติเหตุ แฮปปี้ เบบี้

คุ้มครองช่วงอายุ 1-19 ปีบริบูรณ์ ทำประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมรับกรมธรรม์ทันที แบ่งจ่ายเบี้ยได้แบบรายเดือน
และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารพ. ด้วยแคร์การ์ด โหลดผ่าน Chubb Anywhere Application
ชดเชยรายได้เพิ่ม 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล และอุบัติเหตุ
ชดเชยรายได้เพิ่ม 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล 
และอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงถึง 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงถึง 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง
เริ่มรับประกันภัย  ตั้งแต่อายุ 1 ปี
เริ่มรับประกันภัย 
ตั้งแต่อายุ 1 ปี
 

แผนความคุ้มครอง

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*