ประกันภัยโรคร้ายแรง มะเร็ง พร้อมจ่าย

เมื่อทำประกันภัยโรคร้ายแรงแล้วตรวจพบ รับเงินชดเชยทันที
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ทั้งลุกลาม และ ไม่ลุกลาม
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
ทั้งลุกลาม และ ไม่ลุกลาม
 
เพิ่มความคุ้มครองอีก 1 เท่า เมื่อตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม
เพิ่มความคุ้มครองอีก 1 เท่า
เมื่อตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม
 
“เจอ จ่าย จบ” รับเงินก้อนสูงสุด 200,000 บาท
“เจอ จ่าย จบ” รับเงินก้อนสูงสุด 200,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*