ประกันภัยอุบัติเหตุ PA สุดคุ้ม วันหยุด 3 เท่า

ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รับกรมธรรม์ทันที แบ่งจ่ายเบี้ยได้แบบรายเดือน
และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารพ. ด้วยแคร์การ์ด โหลดผ่าน Chubb Anywhere Application  
รับความคุ้มครอง สูงสุด 3 เท่า
รับความคุ้มครอง
สูงสุด 3 เท่า
คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด 1,500,000 บาท
คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด
1,500,000 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทางการแพทย์
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทางการแพทย์

แผนความคุ้มครอง

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*