facebook messenger

ประกันภัยโรคร้ายแรง ครอบคลุมถึง 15 โรคร้าย

แผนเดียวเอาอยู่ทำประกันภัยโรคร้ายแรงเพื่อช่วยให้ท่านมีทางเลือกแนวทางในการรักษาที่หลากหลาย
และเหมาะสมไม่ต้องสำรองจ่าย แบ่งจ่ายเบี้ยได้แบบรายเดือน
ไม่เคลม มีคืนเบี้ยประกันภัย 15% ทุก 2 ปีกรมธรรม์
ไม่เคลมมีคืนเบี้ยประกันภัย 15% ทุก 2 ปีกรมธรรม์
ครอบคลุม 15 โรคร้ายแรง ยอดฮิต
ครอบคลุม 15 โรคร้ายแรง ยอดฮิต
 
“เจอ จ่าย จบ” รับเงินก้อนสูงสุด 750,000 บาท
“เจอ จ่าย จบ” รับเงินก้อนสูงสุด 750,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*