ซื้อประกันอุบัติเหตุ / โรคร้ายแรง รับความคุ้มครอง พร้อมรับของสมนาคุณ

ซื้อประกันอุบัติเหตุ / โรคร้ายแรง ชับบ์ สามัคคีประกันภัย รับของสมนาคุณ

ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยโรคร้ายแรงของชับบ์ 

รับ กระเป๋า Mini Bag ขนาด 14 นิ้ว  1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายได้ หรือประกันโรคร้ายแรงของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย ครบตามเงื่อนไข

• ชำระค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์ 5,000 บาทขึ้นไป แบบรายปี
• ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสด
• 1 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66

เฉพาะซื้อที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส 

*ประกันภัยที่ร่วมรายการ (สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละแผนได้)
ประกันภัยอุบัติเหตุ และชดเชยรายได้
  ○ แผน PA สุดคุ้ม 360 องศา
  ○ แผน PA สุดคุ้มคูณ 3
  ○ แผนเจ็บนิดก็ยิ้มได้
  ○ แผนเทคแคร์ ซีเนียร์
  ○ แผนแฟมิลี่ เลิฟเวอร์
  ○ แผนแฮปปี้ เบบี้
  ○ แผนแฮปปี้ คิดส์
  ○ แผนเฮลตี้ รีฟันด์
  ○ แผนเฮลตี้ ข้าราชการ

ประกันภัยโรคร้ายแรง
  ○ แผนมะเร็งพร้อมจ่าย
  ○ แผน 15 โรคร้ายคลายกังวล
  ○ แผนมะเร็งแคนเซอร์ ฟิกซ์ 10
  ○ แผน แคนเซอร์ วัน ไพรซ์ ไลฟ์ ไทม์

- ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย

* หมายเหตุ และเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ


* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

• ของสมนาคุณตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายได้ หรือประกันโรคร้ายแรงของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ผ่านเคาน์เตอร์ โลตัสส์ มันนี่ พลัส ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ยกเว้นประกันอุบัติเหตุแผน PA200  และสบาย 299 ไม่ร่วมรายการ) ที่ชำระค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์ 5,000 บาทขึ้นไป แบบรายรายปี โดยชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสด (และต้องไม่มีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายได้ หรือประกันโรคร้ายแรงที่ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ โลตัสส์ มันนี่ พลัส ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่สมัครกรมธรรม์ใหม่)  รับ กระเป๋า Mini Bag ขนาด 14 นิ้ว  1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท*
• ลูกค้าสามารถต้อง ชำระค่าเบี้ยประกันเป็นแบบ รายปี และแบบเงินสดหรือบัตรเครดิต เท่านั้น
• เบี้ยประกันที่นำมาคำนวณเพื่อรับของสมนาคุณ เฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและยังมีผลความคุ้มครองอยู่จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบคำขอเอาประกันภัย ภายในเดือนที่ 4 นับถัดจากเดือนที่ลูกค้าได้รับอนุมัติความคุ้มครอง (ตัวอย่าง : ลูกค้าได้รับอนุมัติความคุ้มครองวันที่ 20 มี.ค. 66 ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณภายในเดือน ก.ค. 66)
• ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 

 

หมายเหตุ

• ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
• ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
• รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก