คำถามที่พบบ่อย บัตรเครดิต

6. คำถามเกี่ยวคะแนนสะสม

คะแนนสะสม เพื่อเปลี่ยนไปเป็นคูปองเงินสดโลตัส
สมาชิกบัตรที่จะได้รับการโอนคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดส เพื่อเปลี่ยนไปเป็นคูปองเงินสดโลตัส
ลูกค้าที่มีหมายเลขสมาชิกมายโลตัสในระบบของบัตรเครดิต

การคำนวณคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดส เพื่อเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดโลตัสทุกๆ 3 เดือน
คะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดสของท่านทุกๆ 250  คะแนน จะเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดโลตัสมูลค่า 25 บาท

การตรวจสอบคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดสที่เปลี่ยนไปเป็นคูปองเงินสดโลตัส
สามารถตรวจสอบจำนวนคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดส ที่เปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดโลตัส จากช่องคะแนนโอนไปรอบนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตเดือน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค. ของทุกปี 

กรณีลูกค้าบัตรเครดิตที่ไม่สามารถสมัครสมาชิกมายโลตัสได้
กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตโลตัสโทร 1712 เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านในระบบให้ตรงกันระหว่างบัตรเครดิตและโลตัส เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากรายการใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์