facebook messenger

U PLAN

ช้อปสนุก แบ่งชำระสบาย ด้วยฟีเจอร์ U PLAN แบ่งชำระรายเดือน จากแอป UCHOOSE

วางแผน ทุกการใช้จ่าย…ให้ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่มีสะดุด

ให้คุณวางแผนเปลี่ยนยอดรูดเต็ม เป็นแบ่งชำระรายเดือน

จัดการได้ด้วยตัวเองง่ายๆ เพียงปลายนิ้วผ่านแอป UCHOOSE

ทำรายการแบ่งชำระรายเดือน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย รูดเยอะแค่ไหน ก็แบ่งชำระรายเดือนได้แบบชิลๆ

หนักแค่ไหนก็ไม่หวั่น แค่ใช้ฟีเจอร์ U PLAN ลองเลย! ใช้ง่ายมาก จากแอป UCHOOSE 

U PLAN

ช้อปสนุก แบ่งชำระสบาย ด้วยฟีเจอร์ U PLAN แบ่งชำระรายเดือน จากแอป UCHOOSE

วางแผน ทุกการใช้จ่าย…ให้ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่มีสะดุด

ให้คุณวางแผนเปลี่ยนยอดรูดเต็ม เป็นแบ่งชำระรายเดือน

จัดการได้ด้วยตัวเองง่ายๆ เพียงปลายนิ้วผ่านแอป UCHOOSE

ทำรายการแบ่งชำระรายเดือน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย รูดเยอะแค่ไหน ก็แบ่งชำระรายเดือนได้แบบชิลๆ

หนักแค่ไหนก็ไม่หวั่น แค่ใช้ฟีเจอร์ U PLAN ลองเลย! ใช้ง่ายมาก จากแอป UCHOOSE 

ขั้นตอนใช้งานฟีเจอร์ U PLAN

1. เลือก บัญชี และเลือก แบ่งชำระรายเดือน
1. เลือก บัญชี และเลือก แบ่งชำระรายเดือน
2. เลือกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
2. เลือกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
3. เลือกรายการที่ต้องการแบ่งชำระ
3. เลือกรายการที่ต้องการแบ่งชำระ
4. เลือกระยะเวลาแบ่งชำระ* *อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. เลือกระยะเวลาแบ่งชำระ* *อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
5. เลือกยืนยันทำรายการแบ่งชำระ
5. เลือกยืนยันทำรายการแบ่งชำระ
ตรวจสอบเงื่อนไขการแบ่งชำระและกดยืนยัน
6. ตรวจสอบเงื่อนไขการแบ่งชำระและกดยืนยัน
7. ทำรายการสำเร็จ
7. ทำรายการสำเร็จ
*เงื่อนไข: pindown pinup

• เปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาท/เซลล์สลิปขึ้นไป
• สำหรับรายการที่ร้านค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว (Settlement) ลูกค้าสามารถรวมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
• เป็นยอดใช้จ่ายที่เรียกเก็บใบรอบบัญชีล่าสุด และเกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินในรอบบัญชีปัจจุบัน
• อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% - 16.00% ต่อปี  โดยระยะเวลาในการแบ่งชำระรายเดือน ตั้งแต่ 3-10 เดือน
• อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการแบ่งชำระที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งชำระรายเดือน และเงื่อนไขอื่นๆตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• บริษัทฯ ขอยกเว้นการนำยอดเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมายบัตรเครดิต มาทำรายการแบ่งชำระรายเดือน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน
• หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา
• การอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
• สำหรับรายการสินเชื่อที่สมาชิกได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่างวด หรือชำระไม่ครบถ้วน ตรงตามกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกจะมีการเปลี่ยนกลับเป็น "อัตราดอกเบี้ยปกติ" ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินครบตรงตามกำหนดแล้ว สมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม
• กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามโทร 1712

อัพชีวิตง่ายด้วยฟีเจอร์เด็ดๆมากมาย
ที่ UCHOOSE
โหลดเลย

อัพชีวิตง่ายด้วยฟีเจอร์เด็ดๆมากมาย

ที่ UCHOOSE
โหลดเลย

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต บัตรเครดิตโลตัส เพิ่มวงเงินถาวร
บัตรเครดิตโลตัส เพิ่มวงเงินถาวร
รับกระเป๋า Tote ELLE (สีฟ้า ขนาด 15x11.5x6 นิ้ว) จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,790 บาท
01/04/67 - 30/06/67
ย้อนกลับ
ถัดไป