วิธีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

ขั้นตอนขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

• การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส เท่านั้น
• วงเงินที่ขอเพิ่มไม่สามารถใช้กดเงินสด หรือซื้อทองคำ และจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนในรอบบัญชีถัดไป
• ขอเพิ่มได้ไม่เกิน 4 ครั้งภายใน 12 เดือน
• เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามนโยบาย และเงื่อนไขของบริษัทฯ
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

ติดต่อ ศูนย์บริการบัตรเครดิตโลตัส  โทร 1712 กด 1 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
button-03.jpg