ธุรกรรมเกี่ยวกับบัตร

วิธีการเปิดใช้บัตร
สมาชิกบัตรหลักสามารถติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทรแจ้งเปิดบัตรได้ที่โทรศัพท์อัตโนมัติ 02-627-6266 โดยสามารถทำรายการ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ กดเมนู 2
ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีทำอย่างไร
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 3 โดยสามารถเลือกให้ส่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์
สมัครบัตรเสริมทำอย่างไร
ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เอกสารสำเนาประจำตัวประชาชนผู้ถือบัตรเสริม
สอบถามสถานะใบสมัคร
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 4
บัตรหายทำอย่างไร
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 1
หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ และเวลาทำการ
โทร 1712 กด 1 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
วิธีการสมัครบัตร
สมัครแบบอนุมัติทันที่โลตัส หรือส่งเอกสารเพื่อพิจารณา ตามที่อยู่ที่ระบุไว้บนใบสมัคร

สำหรับบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์