facebook messenger

น้ำท่วมรถ เคลมประกันภัยรถยนต์ได้ไหม

น้ำท่วมรถ เคลมประกันภัยรถยนต์ได้ไหม
การเช็กเงื่อนไขก่อนการซื้อประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะการคุ้มครองกรณีน้ำท่วม เพราะภัยน้ำท่วมมักเกิดขึ้นทุกปีและอาจตลอดเกิดขึ้นทั้งปี ไม่เพียงแต่ช่วงฤดูฝนเท่านั้น บางครั้งอาจมีพายุเข้า ฝนหลงฤดู หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดอิ่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วม จนรถยนต์ของเราได้รับเสียหายได้ แล้วประกันภัยรถยนต์ประเภทไหนที่จะให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม แล้วมีกรณีใดบ้างที่สามารถเคลมประกันภัยเมื่อรถน้ำท่วม
ประกันภัยรถยนต์แบบไหน คุ้มครองกรณีน้ำท่วม

ประกันภัยรถยนต์แบบไหน คุ้มครองกรณีน้ำท่วม

 การทำประกันภัยรถยนต์เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะเพิ่มความอุ่นใจขณะขับขี่ โดยเฉพาะประกันภัยภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมหลากหลายกรณี ทั้งรถยนต์ทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และความเสียหายต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมอีกมากมาย เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล หรือการประกันตัวผู้ขับขี่ รวมถึงคุ้มครองกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างไฟไหม้ หรือน้ำท่วมด้วย 

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองน้ำท่วมไหม

 อย่างที่ทราบกันดีว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คุ้มครองทั้งตัวรถยนต์ ผู้เอาประกันภัย คู่กรณี หรือบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย รวมถึงยังคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังมีประกันภัยประเภทอื่นในบางกรมธรรม์ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมด้วย แม้เงื่อนไขความคุ้มครองจะไม่เทียบเท่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั่นคือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+

สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถ รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สิน ชีวิตคู่กรณี และบุคคลภายนอก รวมถึงความคุ้มครองรถของผู้เอาประกันภัย เฉพาะการเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี นอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีที่รถสูญหาย หรือเกิดไฟไหม้ และกรณีน้ำท่วมในบางกรมธรรม์

ส่วนประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครองเหมือนประกันรถยนต์ชั้น 3 คือ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถ รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สิน ชีวิตคู่กรณี และบุคคลภายนอก แต่จะมอบความยังคุ้มครองเพิ่มเติม คือ ความคุ้มครองรถของผู้เอาประกันภัย เฉพาะการเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีเท่านั้น และในบางกรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมด้วย

เห็นได้ว่า ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายจากอุบัติเหตุและกรณีน้ำท่วมมากที่สุด คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ส่วนประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือ 3+ ของบางกรมธรรม์ ที่ได้เพิ่มความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเข้ามาด้วย แม้จะมีเงื่อนไขความคุ้มครองไม่ได้เทียบเท่าประกันภัยชั้น 1 แต่ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่อยากได้รับความคุ้มครองกรณีรถน้ำท่วมในราคาที่ถูกลง แต่ยังมอบความคุ้มค่าอยู่

 

วิธีเคลมประกัน รถน้ำท่วม

วิธีเคลมประกัน รถน้ำท่วม

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างภัยพิบัติน้ำท่วม จนทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ที่มีเงื่อนไขให้ความคุ้มครองในกรณีน้ำท่วม สามารถเคลมประกันรถยนต์ได้ ดังนี้

1. ถ่ายรูปรถยนต์ทำประกันภัยในขณะที่น้ำท่วมรถ กรณีที่น้ำท่วมไม่มิดคันให้ถ่ายติดป้ายทะเบียนรถ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเคลมประกัน

2.โทรแจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์ เพื่อตรวจสอบกรมธรรม์ และทำการแจ้งเคลม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะช่วยแจ้งประสานงานเรื่องรถยกหรือรถลาก 

3. ทำการนัดหมายกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ เพื่อตรวจสอบความเสียหาย ก่อนนำรถเข้าอู่ซ่อมรถหรือศูนย์ซ่อมรถตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

4. นำรถเข้าอู่ซ่อมรถหรือศูนย์ซ่อมรถ กรณีสภาพรถยนต์ยังสามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ หรือมีค่าเสียหายไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

รถจมน้ำ รถน้ำท่วมแบบไหน ประกันไม่จ่าย

 แม้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 2+ และ 3+ จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรณีรถน้ำท่วม แต่หากเป็นกรณีที่รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมอันเนื่องมาจากความประมาทของผู้ขับขี่ จะไม่สามารถขอเคลมประกันภัยได้

กรณีที่เคลมประกันรถยนต์ได้

 1. รถน้ำท่วมระหว่างการเดินทาง คือ การที่รถยนต์ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุทำให้น้ำเข้ารถ หรือรถจมน้ำ สามารถยื่นเคลมประกันรถยนต์ได้ แต่ต้องไม่ใช่กรณีที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ เช่น การขับรถยนต์เข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่มีน้ำท่วมหนัก แม้จะมีการติดป้ายแจ้งเตือนไว้แล้ว หากเกิดอุบัติเหตุจะไม่สามารถเคลมประกันได้ทั้งสิ้น

2. น้ำท่วมรถขณะจอดอยู่ที่บ้าน คือ หากเกิดกรณีน้ำป่าหลากจนทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่ที่บ้านเสียหาย เพราะถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด แต่จะไม่นับกรณีที่มีการเตือนภัยหรือประกาศเตือนแจ้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ยอมนำรถออกมาจากพื้นที่ ซึ่งนี่ถือว่าเป็นความประมาทของเจ้าของรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองน้ำท่วม จากโลตัส มันนี่ พลัส

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองน้ำท่วม จากโลตัส มันนี่ พลัส

 ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 2+ และ 3+ จากโลตัส มันนี่ พลัส มอบความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย และรถยนต์ที่เอาประกันภัย รวมถึงกรณีน้ำท่วมด้วย มาในราคาสุดคุ้มค่าพร้อมโปรโมชันประกันภัยรถยนต์ แบ่งจ่ายเงินสด 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส ที่สำคัญสมัครง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เอาประกันภัย สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ และเบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้น 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโบรกเกอร์ ประกันภัย โทรศัพท์ 02-627-8888 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. ครอบคลุมครบและคุ้มแบบนี้ต้องประกันภัยรถยนต์จากโลตัสเท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer https://www.lotussmoney.com/content/car-insurance/car-in-flood-claim-insurance คัดลอกลิงก์ copy

ประเภท:ประกันภัยรถยนต๋
Tag: ประกันภัยรถยนต์
aaa

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จ่ายน้อย บริการครบ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จ่ายน้อย บริการครบ
รับประกันภัย โดยอลิอันซ์อยุธยาประกันภัย
01/05/67 - 31/07/67
ประกันภัยรถยนต์ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ที่โลตัส
ซื้อประกันภัยรถยนต์ ที่โลตัส
แบ่งจ่ายเงินสด 0% นาน 10 เดือน ที่โลตัส
01/12/66 - 31/12/67
บัตรเครดิต ผ่อนประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพ ผ่านบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
ผ่อนประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/เดือน
01/07/67 - 30/09/67
บัตรเครดิต ซื้อประกันภัยทุกประเภทด้วยบัตรเครดิตโลตัส
ซื้อประกันภัยทุกประเภทด้วยบัตรเครดิตโลตัส
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 30,000 บาท*/**
01/07/67 - 30/09/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg