โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า ผ่านเว็บไซต์

Esso Thailand สมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า ผ่านเว็บไซต์

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มเอสโซ่ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่บัตรอนุมัติ และพิเศษสำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์สที่สมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า ได้รับ 100 คะแนน เอสโซ่ สไมล์ส
 

1 ก.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
 

*โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่าง

บัตรเครดิตโลตัส วีซ่า
แพลทินัม บียอนด์
( รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป )
แพลทินัม รีวอร์ด
( รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป )
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
* เงื่อนไข :

*เงื่อนไขสิทธิพิเศษรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% จากการเติมน้ำมันที่ปั๊มเอสโซ่
• เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่าผ่านช่องทาง online ที่กำหนด (โดยการลงทะเบียนผ่าน link จาก Esso ในช่องทาง [email protected], www.essosmiles.com/th) และสมัครบัตรในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 และได้รับการอนุมัติภายใน 15 เม.ย. 65 ลูกค้ามีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่บัตรอนุมัติ
• พิเศษ สำหรับบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า แพลทินัม บียอนด์ รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่มเติมอีก 5% จากสิทธิประโยชน์หลัก รวมรับเครดิตเงินคืนทั้งสิ้นเป็น 8% หรือสำหรับบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า แพลทินัม รีวอร์ด รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่มเติมอีก 6% จากสิทธิประโยชน์หลัก รวมรับเครดิตเงินคืนทั้งสิ้นเป็น 8% เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มเอสโซ่ ทั่วประเทศ (ยกเว้น สถานีบริการน้ำมัน หจก.ศิริอรุณ) ไม่มีกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่มเติมจากยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขไม่เกิน 1,000 บาท/ เซลล์สลิป และไม่เกิน 6 ครั้งต่อเดือน)
• การรับเครดิตเงินคืนจากสิทธิประโยชน์หลัก จะได้รับตามวันที่ทำรายการในรอบบิลปกติ และเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่มเติม จะโอนเข้าบัญชีหลัก ภายใน 120 วัน หลังจากจบรายการ
• จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสำหรับสิทธิประโยชน์หลัก และการเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่มเติมรวมกันสูงสุดไม่เกินรายการละ 480 บาท/รอบบัญชี/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก สำหรับบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า แพลทินัม บียอนด์ และบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า แพลทินัม รีวอร์ด
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า หรือยกเลิกบัตรไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสมัครผ่านช่องทาง [email protected], www.essosmiles.com/th เท่านั้น ในระหว่าง 1 ก.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
• สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากรายการนี้ เมื่อใช้บริการที่ปั๊มเอสโซ่ ทั่วประเทศ (ยกเว้น สถานีบริการน้ำมัน หจก.ศิริอรุณ) เท่านั้น
• ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม) เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
• สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บโดยอัตโนมัติ เมื่อบัตรแพลทินัม บียอนด์มียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 200,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า และเมื่อบัตรแพลทินัม รีวอร์ดมียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 100,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า
• เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนหรือให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทฯ มอบเครดิตเงินคืนหรือให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของเครดิตเงินคืนแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบเครดิตเงินคืนให้ท่าน และสงวนสิทธิ์เรียกคืนเครดิตเงินคืนหากมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด
 
*เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส
• พิเศษสำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์สที่สมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า และได้รับการอนุมัติ รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์สเพิ่ม 100 คะแนน โดยกรอกหมายเลขสมาชิกใน link ที่ได้รับจาก sms
• ได้รับคะแนนสะสม เอสโซ่ สไมล์ส ภายใน 60 วันหลังจากบัตรเครดิตโลตัส วีซ่าอนุมัติ
• ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ศูนย์บริการเอสโซ่ สไมล์ส โทร. 02-6319999

หลักเกณฑ์การสมัครบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร


สำหรับพนักงานบริษัท
 • บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
  30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์
  15,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
 • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน หรือมีเงินหมุนเวียน
  ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์
  ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
 • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
 • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา


 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือนและอายุงาน (เฉพาะพนักงานบริษัท)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

สำหรับบัตรเสริม


 • แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครบัตรเสริม และบัตรหลัก
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงิน ฟรี! ที่โลตัส ทุกสาขา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา

​ชำระเงิน ฟรี! ที่โลตัส ธ.กรุงศรีฯ ทุกสาขา, แอปพลิเคชัน KMA โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (จุดบริการลูกค้าโลตัส จะได้รับวงเงินบัตรเครดิตคืนทันทีหลังการชำระ / แคชเชียร์ โลตัส และโลตัส เอ็กซ์เพรส 1 วันทำการ)

• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
• ชำระผ่าน ATM
• ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ชำระผ่านระบบธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
• ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย  
เครื่องหมายชำระเงินบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม บัตรเครดิต