facebook messenger

บัตรเครดิตโลตัส เพิ่มวงเงินถาวร

บัตรเครดิตโลตัส เพิ่มวงเงินถาวร
 

เมื่อส่งเอกสารแสดงรายได้ พร้อมกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มขออนุมัติ เพิ่มวงเงินถาวรให้ครบถ้วนสมบูรณ์มายังบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารครบถ้วน และได้รับการอนุมัติเพิ่มวงเงินถาวร ระหว่างวันที่   1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67  รับกระเป๋า Tote ELLE (สีฟ้า ขนาด 15x11.5x6 นิ้ว) จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,790 บาท(จำกัดของสมนาคุณสูงสุด 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ) 

รายละเอียดเอกสาร 
•  แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มวงเงิน คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
•  แบบฟอร์มความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
• สำเนาบัตรประชาชน(ไม่หมดอายุ)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 
• สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับพนักงานประจำ) 
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (สำหรับเจ้าของกิจการ)
• เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและระบุข้อความ “ขอเพิ่มวงเงินถาวรบัตรเครดิตโลตัส”

ช่องทางที่สามารถจัดส่งเอกสาร: 
1. App UChoose (การส่งเอกสารสามารถแนบได้ครั้งละไม่เกิน 10 หน้าและสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน)
2. เคาน์เตอร์บริการโลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส ทุกสาขา
3. โทรสาร 02-627-8250

สอบถามเพิ่มเติม:  ศูนย์บริการบัตรเครดิต โลตัส  โทร. 1712

เพิ่มวงเงิน ผ่าน UCHOOSE

1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67 แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer คัดลอกลิงก์ copy

*ข้อกำหนด และเงื่อนไข: pindown pinup
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตโลตัสเท่านั้น
• จำกัดของสมนาคุณสูงสุด 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ โดยจะจัดส่งของสมนาคุณให้สมาชิกบัตรหลักตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย จนมีเหตุทำให้ไม่สามารถจัดส่งหรือจัดหาของสมนาคุณภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทางบริษัทฯ จะขอเลื่อนกำหนดการส่งออกไปโดยจะแจ้งให้ท่านทราบ) และกรณีกระเป๋า Tote ELLE มีจำนวนไม่เพียงพอในการจัดส่ง  บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งกระเป๋าอื่นทดแทนให้ โดยมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมูลค่าสูงกว่า 
• เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินถาวรเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ แก่สมาชิกที่มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ได้ผิดข้อกำหนดการใช้บัตร จนถึงวันที่มีการมอบของสมนาคุณ
• ของสมนาคุณ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่สมาชิกบัตรมีการคืนสินค้า หรือปฏิเสธยอดใช้จ่ายจนทำให้ยอดใช้จ่ายต่ำกว่าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 
• ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด สอบถามโทร 1712 
ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/05/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต ช้อปที่โลตัส รับความคุ้มคืนรวมสูงสุด 800 บาท*
ช้อปที่โลตัส ด้วยบัตรเครดิตโลตัส

 เมื่อช้อปสะสมครบทุก 10,000 บาท

01/06/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รูดช้อปสินค้าหรือบริการ รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 44,000 บาท* HLT3
สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 39,000 บาท*
01/07/67 - 31/10/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg