ส่งข้อมูลสำเร็จ

บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ขอบคุณสำหรับข้อมูล  ท่านได้ลงทะเบียน

ความคุ้มครองประกันภัยกลุ่มคุ้มครองอุบัติเหตุ เรียบร้อย 
ทางบริษัทขอนำส่งข้อมูลตามข้างต้นให้ บมจ. กรุงเทพประกันภัย เพื่อทำการออกกรมธรรม์ต่อไป

ท่านจะได้รับ SMS แจ้งความคุ้มครองภายใน 5 วันหลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย