ประกันอุบัติเหตุ ตัวช่วยบริหารความเสี่ยงของชีวิต


ประกันอุบัติเหตุ ตัวช่วยบริหารความเสี่ยงของชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ ตัวช่วยบริหารความเสี่ยงของชีวิต

การเกิดอุบัติเหตุ....เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ มันไม่สามารถควบคุมได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือบุคคลอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น ต่อให้เรารอบคอบไม่ประมาทและใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้ว เพียงแค่ความบกพร่องหรือการประมาทของคนอื่น เราก็มีโอกาสได้รับความเสียหายโดยที่เราคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกัน… ผลของอุบัติเหตุมีตั้งแต่การบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ทุพพลภาพ หรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตก็มี
และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือค่ารักษาพยาบาลที่ปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงมากและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจึงเป็นทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีค่าชดเชยต่างๆที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ดังนั้นประกันอุบัติเหตุจึงมีข้อดีและประโยชน์ 5 ข้อ ได้แก่

1.แบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติส่วนบุคคล หรือ Personal Accident (PA) เป็นประกันส่วนบุคคลที่จะมอบค่าชดเชยผลประโยชน์ให้กับผู้ทำประกันต่อเมื่อเกิดเหตุ ในที่นี้จะมีการจ่ายค่าชดเชยใน 7 รูปแบบด้วยกัน นั่นก็คือ เสียชีวิต ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนกรณีบาดเจ็บกระดูกแตกหัก ค่าทดแทนการไม่มีเงินได้ ชดเชยมอบค่าดำรงชีพอีกทั้งให้ค่าเลี้ยงดูครอบครัวของคุณ จะพบว่าค่าชดเชยผลประโยชน์ครอบคลุมกรณีการเกิดอุบัติเหตุโดยกะทันหันมาจากเหตุภายนอก และเป็นเหตุให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ หรือหากคุณโดนฆาตกรรม ก็สามารถเรียกเอาเงินประกันได้ตามเงื่อนไขความคุ้มครอง

2.ค่ารักษาพยาบาล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีความคล้ายกับประกันสุขภาพในเรื่องค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยนอก คือเมื่อได้รับการรักษาแล้วเดินทางกลับบ้านได้เลย ซึ่งประกันอุบัติส่วนบุคคลจะคุ้มครองการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเฉพาะจากอุบัติเหตุภายนอกร่างกาย อีกทั้งไม่ต้องนอนพักฟื้นรักษาตัวก็ได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกัน แต่หากมีอาการรุนแรงกระทั่งจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ประกันอุบัติส่วนบุคคลก็จะมีค่ารักษาเป็นไปตามความคุ้มครองที่เลือกไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้ารักษาได้ทุกสถานพยาบาลที่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนช่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน ประกันอุบัติส่วนบุคคลยังคุ้มครองคุณ 24 ชม  ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆ ทุกสถานที่ทั่วโลก ระยะเวลาคุ้มครองตลอด 1 ปี (ระยะเวลาที่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้และต้องเป็นไปตามข้อตกลงซึ่งระบุไว้ในแบบประกันนั้นๆ)

3. ค่าชดเชยรายวัน
เป็นการชดเชยกรณีที่อุบัติเหตุครั้งนั้นๆทำให้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำงานได้จนสูญเสียรายได้ไป ทั้งนี้โดยทั่วไปประกันอุบัติส่วนบุคคลจะมีการจ่ายนานสูงสุดถึง 1 ปี หรือ 365 วัน นับตั้งแต่เกิดเหตุ

4. ค่าเบี้ยประกันอุบัติส่วนบุคคลต่ำมากๆ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีจุดดีตรงที่ค่าเบี้ยประกันถูกเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ผู้ประกันได้รับกรณีเกิดเหตุ ซึ่งหากคำนวนเป็นค่าใช้จ่ายรายวัน เริ่มต้นเพียงไม่ถึงวันละ 1 บาท และในบางแบบแผนประกันอุบัติเหตุค่าเบี้ยคงที่ไม่มีการปรับขึ้นหรือว่าแปรผันตามอายุเหมือนกับสัญญาประกันสุขภาพทั่วไป

5.สมัครได้ง่ายมาก
ปัจจุบันนี้มีช่องทางการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้เลือกมากมาย สะดวก ใกล้บ้านคุณโดยสามารถซื้อผ่านบริษัทนายหน้า (โบรกเกอร์), ออนไลน์ หรือแม้แต่การซื้อผ่านทาง call center ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อน
สำหรับที่เทสโก โบรกเกอร์ เราเป็นมืออาชีพในด้านการวางแผนการประกันที่ครบวงจรให้กับลูกค้า ซึ่งพันธกิจสำคัญของเราคือการส่งมอบสินค้าและบริการด้านการประกันฯ ที่ดีที่สุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  .....สนใจสินค้าและบริการของเรา คลิกเลย....