รู้ก่อนเสียสิทธิ์! พ.ร.บ. รถยนต์เบิกค่าอะไรได้บ้าง?


15093620_xl-(1).jpg

จ่ายกันมาทุกปี เคยใช้สิทธิ์กันบ้างหรือยัง!!? กับ พ.ร.บ. รถยนต์ที่คุ้มครองอุบัติเหตุให้เพื่อน ๆ ไปพร้อม ๆ กับการต่อทะเบียนรถไปในตัว มาดูกันว่าจะคุ้มครองสิทธิ์ส่วนไหนให้เรากันบ้าง?
 
1.  ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่สามารถรับเงินได้เลยโดยไม่ต้องรอการตรวจสอบความผิด
•  ค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/คน 
•  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท/คน
*โดยค่าเสียหายรวมกันจะต้องไม่เกิน 65,000 บาท/คน
 
2. ค่าสินไหมทดแทน ที่เป็นส่วนเกินของค่าเสียหายเบื้องต้น
•  ค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน 
•  สูญเสียอวัยวะ จิตพิการ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร จะได้รับเงินคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับอวัยวะแต่ละส่วน
•  เสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มจำนวน โดยคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คน
•  หากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

อ่านเพิ่มเติม คลิก! https://goo.gl/5tknU9