ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ออนไลน์

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยเริ่มต้น 79 บาท กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองครอบคลุม ให้อุ่นใจมากขึ้น ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 79 บาท สำหรับผู้ที่มีประกันโควิด กับบริษัทใดๆ ก็ได้

• ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 100,000 บาท
• กรณีภาวะสมองตาย/โคม่า รับสูงสุง 1,000,000 บาท
• เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
 จัดหาแผนประกันภัยโดย บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2-285-8488, จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยอื่นใด
2.ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
3.ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
4.ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
7.บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลและ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

• เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
• ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

อ่านบทความเกี่ยวกับโควิด19 คลิก


เงื่อนไขการรับประกัน

1.รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี
2.รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3.รับประกันภัยทุกอาชีพ
4.ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5.แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก