ซื้อประกันภัย ทุกประเภท รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 18,000 LP3

ซื้อประกันภัย ผ่านบัตรเครดิตโลตัส

ซื้อประกันภัยทุกประเภท กับบริษัทประกันภัยทุกที่ ผูกบัตรฯ ซื้อออนไลน์ หรือซื้อผ่านตัวแทนก็รับเครดิตเงินคืน*

ชำระเบี้ยประกันทุกประเภท / เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน*

ครบทุก 10,000 บาท

100 บาท
(สูงสุด 700 บาท)

หรือ ครบ 100,000 บาท ขึ้นไป

1,100 บาท

หรือ ครบ 150,000 บาท ขึ้นไป

1,650 บาท

หรือ ครบ 200,000 บาท ขึ้นไป

2,200 บาท

จำกัดเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 2,200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และ สูงสุด 6,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ

พิเศษรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 1,800 บาท* เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันครบ 600,000 บาทขึ้นไป / เดือน (จำกัด 1,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 5,400 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)

รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1 เท่า** เมื่อเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนผ่านแอป UCHOOSE สำหรับยอดรูดประกันเต็มจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3-10 เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 2,200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และ สูงสุด 6,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)

*/**ยกเว้น รายการประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ทุกที่, รายการประกันภัยกับโลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส แบบหักบัญชีอัตโนมัติ รายเดือน รายปี

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ
ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ LP3)หรือ SMS พิมพ์ LP3 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66


*/**เงื่อนไข :

• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับเข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
• รับเครดิตเงินคืนจากการชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวน สูงสุด 2,200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 6,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1 เท่าจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 2,200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 6,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 1,800 บาท / เดือน เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันแบบเต็มจำนวนครบ 600,000 บาทขึ้นไป / เดือน จำกัดรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 5,400 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
• รวมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

**เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน
• เปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาท/เซลล์สลิปขึ้นไป
• อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการแบ่งชำระที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งจ่ายรายเดือน และมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% - 16.00% ต่อปี สำหรับรายการที่ร้านค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว (Settlement) ลูกค้าสามารถรวมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3-10 เดือน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการผ่อนชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน ทุกรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน
• สามารถทำรายการผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 18 ก.พ. 66
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
• หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องแบ่งจ่ายจนครบกำหนดสัญญา
• กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
• การอนุมัติการทำรายการผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด

เงื่อนไขรวม 
• ยอดประกันที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ รายการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (Unit-Linked), ยอดชำระเบี้ยประกันกับโลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส แบบหักบัญชีอัตโนมัติ รายเดือน รายปี (ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด)
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสม โลตัส รีวอร์ดส สำหรับยอดชำระเบี้ยประกันเอไอเอ (AIA) ทุกประเภท เนื่องจากเป็นรายการใช้จ่ายที่ไม่เข้าร่วมการมอบคะแนนสะสมของบริษัทฯ
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน และรับเครดิตเงินคืนจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน และรับกระเป๋าเดินทางล้อลากภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน โดยบริษัทฯ จะคำนวนเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณหลังจากร้านค้าทำการบันทึกรายการแล้วเท่านั้น
• กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• รายการเครดิตเงินคืน/ของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ  ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ จะเรียกคืนตามมูลค่าเครดิตเงินคืน/ของสมนาคุณหากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายในภายหลัง
• สิทธิการลดหย่อยภาษีได้จากการทำประกันชีวิตเท่านั้น และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก