สมัครบัตรสินเชื่อเงินสด ออนไลน์

สมัครบัตรสินเชื่อเงินสด ออนไลน์

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท*
เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด หรือมีรายการผ่อนชำระสะสม ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากบัตรอนุมัติ


*โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่าง

สมัครบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
ชื่อ*
กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล*
กรุณากรอกนามสกุล
จังหวัด (ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน)*
กรุณาเลือกจังหวัด
สาขาโลตัสที่ใกล้บ้านท่าน
กรุณาเลือกสาขาที่ท่านสะดวก
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้นและตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
อีเมล*
กรุณาตรวจสอบรูปแบบของอีเมล เช่น [email protected]
อาชีพ
กรุณาระบุอาชีพ
รายได้ประจำต่อเดือน
กรุณาระบุรายได้ประจำ
กรุณายอมรับเงื่อนไข
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
*เงื่อนไขเบิกถอนเงินสด และรายการผ่อนชำระ

• รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตร และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 (สมาชิกเก่าที่ยกเลิกบัตรแล้วอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเริ่มแคมเปญสามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้) 
สำหรับสมาชิกใหม่ที่ได้วงเงินสินเชื่อน้อยกว่า 30,000 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด หรือมีรายการผ่อนชำระสะสม ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน นับจากบัตรอนุมัติ (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 300 บาท/หมายเลขบัญชีบัตร ตลอดรายการ)
สำหรับสมาชิกใหม่ที่ได้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด หรือมีรายการผ่อนชำระสะสม ตั้งแต่ 15,000 – 29,999 บาท หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาทเมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด หรือมีรายการผ่อนชำระสะสม ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากบัตรอนุมัติ (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 600 บาท/หมายเลขบัญชีบัตร ตลอดรายการ)

• บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนสำหรับสมาชิกที่ยังคงมียอดคงค้างภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการ และยอดคงค้างต้องมากกว่า 50% ของยอดใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น มีรายการเบิกถอนเงินสด/ผ่อนสินค้า 15,000 บาทขึ้นไป จะต้องมียอดคงค้างในบัญชีมากกว่า 7,500 บาท และบริษัทฯ จะดำเนินการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ยอดเบิกถอนเงินสดจะถูกคำนวณจากทุกช่องทาง ผ่านตู้ ATM หรือ สินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านแอป UCHOOSE (UCash) หรือ รายการเงินด่วนสั่งได้ (Hello Cash)
• ยอดผ่อนชำระจะถูกคำนวณจากการผ่อนสินค้า ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโลตัส หรือผ่อนชำระประกันภัยรถยนต์ และสุขภาพที่ร่วมรายการ ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส
• การคำนวณยอดสะสม ไม่รวมรายการใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่างๆ ค่าปรับ และรายการที่มีการยกเลิก
• บริษัทฯคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% และค่าธรรมเนียมสูงสุด 10% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน โดยนับจากจำนวนเงินที่เบิกถอน ณ วันทำรายการ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีตรวจพบว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด

หลักเกณฑ์การสมัครบัตร
คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานบริษัท
• บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 55 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน

สำหรับธุรกิจส่วนตัว
• เจ้าของกิจการอายุ 20 - 55 ปี
• เงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการต่อเดือน ตั้งแต่ 240,000 บาท ขึ้นไป
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน
• ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

เอกสารประกอบการพิจารณา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง 
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือน
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

 

ช่องทางชำระเงิน

ชำระเงิน ฟรี! ที่โลตัส ทุกสาขา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา

ชำระเงิน ฟรี! ที่แคชเชียร์ โลตัส และโลตัส โกเฟรช ธ.กรุงศรีฯ ทุกสาขา, แอปพลิเคชัน KMA โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
• ชำระผ่าน ATM
• ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ชำระผ่านระบบธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
• ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย  
เครื่องหมายชำระเงินบัตรเครดิตโลตัส

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม