สมัครบัตร ณ เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส ที่โลตัส

โปรโมชั่นสมัครบัตรโลตัส

สมัครบัตรเครดิตโลตัส

โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิตโลตัส  ณ จุดบริการด้านการเงิน ที่โลตัส กว่า 220 สาขา

รับคูปองเงินสดโลตัสสูงสด 15%*
( เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่บาทแรก ที่โลตัส หรือโลตัส ช้อปออนไลน์  นาน 3 รอบ นับจากบัตรอนุมัติ)
 

• บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ (รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป) 
• บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด (รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป) 

* เงื่อนไข :

*เงื่อนไขรายการรับคูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 15 %
•เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตร และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 (สมาชิกเก่าที่ยกเลิกบัตรแล้วอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเริ่มแคมเปญสามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้) 
•สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์ รับความคุ้มคืนสูงสุด 5% (ประกอบด้วยคูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 3% จากบัตรเครดิต และรับโลตัสคอยน์และมายโลตัส โบนัสสูงสุด 2% จากโลตัส) เมื่อใช้บัตรเครดิตคู่กับหมายเลขสมาชิกมายโลตัส รับเพิ่มคูปองเงินสดโลตัสพิเศษ 10% จากบัตรเครดิต รวมแล้ว 15% นาน 3 รอบบัญชีนับจากบัตรอนุมัติ  สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่บาทแรก แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ที่โลตัส หรือโลตัส ช้อปออนไลน์ (ตัวอย่างการคำนวณคูปองเงินสดโลตัส สำหรับยอดใช้จ่าย 10,000 บาท จะได้รับคูปองเงินสดโลตัส 3% เทียบเท่ามูลค่า 300 บาทจากบัตรเครดิต และรับโลตัสคอยน์ 1% เทียบเท่ามูลค่า 100 บาท และรับมายโลตัส โบนัส 1% เทียบเท่ามูลค่า 100 บาท และรับเพิ่มคูปองเงินสดโลตัส พิเศษ 10% เทียบเท่ามูลค่า 1,000 บาท จากบัตรเครดิต รวมรับ 1,500 บาท) สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด รับความคุ้มคืนสูงสุด 4% (ประกอบด้วยคูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 2% จากบัตรเครดิต และรับโลตัสคอยน์และมายโลตัส โบนัสสูงสุด 2% จากโลตัส)เมื่อใช้บัตรเครดิตคู่กับหมายเลขสมาชิกมายโลตัส รับเพิ่มคูปองเงินสดโลตัสพิเศษ 11% จากบัตรเครดิต รวมแล้ว 15% นาน 3 รอบบัญชีนับจากบัตรอนุมัติ  สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่บาทแรก แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ที่โลตัส หรือโลตัส ช้อปออนไลน์ (ตัวอย่างการคำนวณคูปองเงินสดโลตัส สำหรับยอดใช้จ่าย 10,000 บาท จะได้รับคูปองเงินสดโลตัส 2% เทียบเท่ามูลค่า 200 บาทจากบัตรเครดิต และรับโลตัสคอยน์ 1% เทียบเท่ามูลค่า 100 บาท และรับมายโลตัส โบนัส 1% เทียบเท่ามูลค่า 100 บาท และรับเพิ่มคูปองเงินสดโลตัส พิเศษ 11% เทียบเท่ามูลค่า 1,100 บาท จากบัตรเครดิต รวมรับ 1,500 บาท) สำหรับยอดใช้จ่ายที่เกิน 15,000 บาทขึ้นไปต่อรอบ เมื่อใช้จ่ายที่โลตัส ทุกๆ 20 บาทต่อรายการจะได้รับคะแนน โลตัส รีวอร์ดส 2 คะแนนคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่า 0.2 บาท โดยคะแนนโลตัสรีวอร์ดสจะเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดโลตัสอัตโนมัติทุก 3 เดือน แล้วจัดส่งให้ท่านในเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค. รับคูปองเงินสดโลตัสตลอดรายการสูงสุดไม่เกิน 6,750 บาท หรือ 2,250 บาทต่อรอบ (จากบัตรเครดิตและโลตัสคอยน์+คูปองเงินสดโลตัสพิเศษ)
•ยกเว้นยอดใช้จ่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,บุหรี่ และนมผงเด็กสูตร 1,2
•การคำนวณรับคูปองเงินสดโลตัส 15%  รอบที่ 1 จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่บาทแรกขึ้นไป ที่ทำรายการภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ,  รอบที่ 2 ที่ทำรายการภายในระหว่าง 31 - 60 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ,รอบที่ 3 ที่ทำรายการภายในระหว่าง 61 - 90 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ
•กำหนดการโอนคะแนนโลตัส รีวอร์ดส แต่ละรอบเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขสมาชิกบัตรจะได้รับคะแนนโลตัส รีวอร์ดส ภายใน 60 วัน นับจากที่ใช้ตามเงื่อนไข
•คะแนนโลตัส รีวอร์ดส ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
•คะแนนโลตัส รีวอร์ดส จากบัตรเครดิตยังไม่สามารถแลกเป็นโลตัสคอยน์ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการโอนคะแนนแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯโอนคะแนนโลตัส รีวอร์ดสแก่ท่าน
•กรณีมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา หรือต้องการปรับปรุงข้อมูลในระบบโลตัสหรือสมัครสมาชิกใหม่เกี่ยวกับบัตรสมาชิกโลตัส โปรดติดต่อศูนย์บริการโลตัส โทร 1430
•เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
•ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

หลักเกณฑ์การสมัครบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร


สำหรับพนักงานบริษัท
• บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
  30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์
  15,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน

สำหรับธุรกิจส่วนตัว
• เจ้าของกิจการอายุ 20 - 65 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือน หรือมีเงินหมุนเวียน 
   ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์
   ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
• ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

เอกสารประกอบการพิจารณา


• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง 
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือนและอายุงาน (เฉพาะพนักงานบริษัท)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

สำหรับบัตรเสริม


• แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครบัตรเสริม และบัตรหลัก

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงิน ฟรี! ที่โลตัส ทุกสาขา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา

ชำระเงิน ฟรี! ที่โลตัส ธ.กรุงศรีฯ ทุกสาขา, แอปพลิเคชัน KMA โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (จุดบริการลูกค้าโลตัส จะได้รับวงเงินบัตรเครดิตคืนทันทีหลังการชำระ / แคชเชียร์ โลตัส และโลตัส โกเฟรช 1 วันทำการ)

• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
• ชำระผ่าน ATM
• ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ชำระผ่านระบบธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
• ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย  
Logo-01.jpg

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม