โปรโมชั่นแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตโลตัส

โปรโมชั่นแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตโลตัส และ บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
สำหรับผู้แนะนำ  แนะนำสมาชิกใหม่สมัครบัตรเครดิตโลตัส

แนะนำสะสมได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2566 – 31 ส.ค. 2566
• แนะนำ 1 – 2 ท่าน  รับเครดิตเงินคืน 100 บาท /ผู้ถูกแนะนำ*
• แนะนำ 3 ท่านขึ้นไป  รับกระเป๋าเดินทาง Lavender ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า  4,490 บาท / ผู้แนะนำ*

ผู้ถูกแนะนำจะต้องมียอดใช้จ่าย 3,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่าน ตามเงื่อนไขรายการนี้

* โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากด้านล่าง


 

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโปรโมชั่นแนะนำเพื่อน

ผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกชื่อสมาชิก
นามสกุล*:
*กรุณากรอกนามสกุล
หมายเลขบัตรผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำ
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำให้ครบ
โทรศัพท์มือถือ*:
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ครบ
อีเมล*:
*กรุณากรอกอีเมล
*กรุณากรอกค่าในอีเมลให้ถูกต้อง
ข้อมูลเพื่อนที่ต้องการแนะนำ
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
หมายเหตุ:
1. ท่านสามารถเพิ่มจำนวนเพื่อนที่ต้องการแนะนำด้วยการกดเครื่องหมาย
2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ข้อมูลของผู้ที่ถูกแนะนำจะนำมาใช้สำหรับโครงการสมาชิกแนะนำเพื่อน
3. ก่อนที่ท่านจะกรอกข้อมูลเพื่อนที่ท่านแนะนำ ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนดำเนินการทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายชื่อที่ถูกแนะนำ ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ
*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับผู้แนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31สิงหาคม 2566

• ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตโลตัสเท่านั้น และทำการแนะนำเพื่อนสมัครที่เคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส หรือ แนะนำเพื่อนสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.lotussmoney.com หรือ แนะนำเพื่อนสมัครช่องทาง แอปพลิเคชัน UChoose ผู้แนะนำสามารถแนะนำเพื่อนเพิ่มได้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
• กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำเพื่อนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถแนะนำเพื่อนรายเดียวกันผ่านซ้ำช่องทางอื่นได้อีก (คือไม่นับซ้ำหากเป็นการแนะนำเพื่อนรายเดียวกันผ่านหลายช่องทาง)
• กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำผ่านช่องทาง  www.lotussmoney.com บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ถูกแนะนำทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายเก็บเอกสารประกอบการสมัครผ่านพนักงานรับ-ส่งเอกสาร หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนพิเศษ (กรณีต่างจังหวัด) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
• กรณีผู้แนะนำทำการ แนะนำเพื่อนผ่านช่องทาง www.lotussmoney.com และมีเจ้าหน้าที่แนะนำติดต่อผู้ถูกแนะนำให้สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose ผู้ถูกแนะนำจะต้องกรอกรหัสเจ้าหน้าที่(เว้นวรรค) และตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตผู้แนะนำทั้งหมด 16 หลักลงในช่อง ”รหัสผู้แนะนำให้สมัคร” หากผู้ถูกแนะนำไม่ได้ทำการกรอกข้อมูลของผู้แนะนำจะบริษัทจะไม่นับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขให้
• กรณีผู้แนะนำทำการ แนะนำให้เพื่อนสมัครด้วยตนเองผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose ผู้ถูกแนะนำจะต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตผู้แนะนำทั้งหมด 16 หลักลงในช่อง ”รหัสผู้แนะนำให้สมัคร” หากผู้ถูกแนะนำไม่ได้ทำการกรอกข้อมูลของผู้แนะนำ บริษัทจะไม่นับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขให้
• กรณีผู้ถูก แนะนำผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส จะต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตโลตัส และชื่อ นามสกุล ของผู้แนะนำในใบสมัครช่องข้อมูลผู้แนะนำ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติบัตร และมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขตามหมายเลขบัตรของผู้แนะนำที่ผู้ถูกแนะนำกรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น
• กรณีผู้ถูกแนะนำส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกับช่องทางที่ผู้แนะนำให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้แนะนำจะไม่ได้รับการนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนเพื่อนที่ถูกแนะนำ คือ ผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตโลตัส อยู่ในปัจจุบัน หรือที่ได้ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติบัตรเครดิตเป็นรายๆเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำที่สมัครบัตรฯ ผู้แนะนำต้องติดต่อสอบถาม โทร 1712 เพื่อตรวจสอบจำนวนและสถานะการสมัครของผู้ถูกแนะนำ
• กรณีพบรายชื่อผู้ถูกแนะนำซ้ำจากผู้แนะนำหลายท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลการสมัครบัตรตามลำดับที่บริษัทฯ ได้รับก่อนเป็นสำคัญ โดยยึดถือข้อมูลในระบบของบริษัทฯ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข และถูกนับเป็นผู้ถูกแนะนำตามรายการนี้แล้ว จะต้องไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่ผู้แนะนำมีการรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จากรายการส่งเสริมการขายนี้
• ผู้ถูกแนะนำต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่านตามเงื่อนไขรายการนี้  ซึ่งผู้แนะนำมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ดังนี้ / กรณีแนะนำตามเงื่อนไขครบ 1 - 2 ท่าน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ / กรณีแนะนำตามเงื่อนไขครบ 3 ท่านขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางลาเวนเดอร์   Lavender ขนาด 20 นิ้ว (25x38x49 ซม.) มูลค่า 4,490 บาท จำนวน 1 ใบ ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักของผู้แนะนำตลอดรายการ
• ผู้แนะนำยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำทุกรายได้ยินยอมให้ผู้แนะนำจัดส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถูกแนะนำให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกลับไปยังผู้สมัครและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและ/หรือเรียกคืนตามมูลค่าของเครดิตเงินคืนที่ได้มอบให้แก่ผู้แนะนำในทุกกรณี หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลการแนะนำเพื่อนไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้ถูกแนะนำปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ ทั้งนี้หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• เมื่อครบกำหนดมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ถูกแนะนำทางโทรศัพท์ และทางอีเมลเพื่อยืนยันข้อมูลของผู้แนะนำให้สมัครบัตรเครดิตฯ อีกครั้งก่อนมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ หากไม่ได้รับการยืนยันทางใดทางหนึ่ง บริษัทฯจะยังไม่ดำเนินการมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จนกว่าจะได้รับการติดต่อและยืนยันภายใน 6 เดือนนับจากวันที่จบโปรโมชัน
• ผู้แนะนำที่ได้รับเครดิตเงินคืนต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณที่ได้รับ
• สำหรับการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% นั้น สำหรับเครดิตเงินคืนทางบริษัทจะเรียกเก็บรวมกับยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตในรอบที่ท่านได้รับสมนาคุณ
• สำหรับการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% นั้น สำหรับของสมนาคุณทางบริษัทจะมีการส่งจดหมายแจ้งขั้นตอนวิธีชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• สำหรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ ผู้ที่ได้รับรางวัลของสมนาคุณจากรายการส่งเสริมการขายกรณีนี้ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทค่านายหน้าตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทในฐานะผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ท่านได้ชำระแล้วให้แก่กรมสรรพากร ผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของรางวัลสมนาคุณดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยมีสิทธินำจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปเครดิตกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษีที่ได้รับของรางวัล
• สำหรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ บริษัทฯ จะส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้แนะนำภายใน 30 พ.ย. 2566
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีมอบเครดิตเงินคืน และ/หรือของราวัลให้แก่ท่าน
• สำหรับเครดิตเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้า หากพบว่าของสมนาคุณมีการชำรุดบกพร่องเสียหาย สมาชิกบัตร สามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง และสามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ในระยะเวลา 60 วันนับจากได้รับของสมนาคุณ
• ราคาของสมนาคุณกำหนดโดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายเป็นการประมาณมูลค่า ณ วันที่ 15 พ.ค. 2566
• พนักงานขายและพนักงานที่ถูกว่าจ้างเพื่อขายบัตรเครดิตโลตัส ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*/**เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่

• เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต โลตัส ผ่าน Website หรือ UChoose ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 66 - 31 ส.ค. 66 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ก.ย. 66 (สมาชิกเก่าที่ยกเลิกบัตรแล้วอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเริ่มแคมเปญสามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้) 
• รับกระเป๋าเดินทาง Lavender ขนาด 20 นิ้ว (25x38x49 ซม.) มูลค่า 4,490 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ หรือใช้จ่ายสะสม 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากบัตรอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement)
• คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก, การซื้อหน่วยลงทุน, รายการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK) ทุกที่, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
• กำหนดการจัดส่งของสมนาคุณสำหรับบัตรที่ได้รับอนุมัติและมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 สมาชิกบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 30 พ.ย. 66, ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 สมาชิกบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66, ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 - 15 ก.ย. 66 สมาชิกบัตรจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ม.ค. 67
• การสมัครบัตรผ่าน Website หมายถึง การแจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทฯ ในเว็บไซต์หรือผ่านช่องทางออนไลน์อื่นใดของบริษัทและทำการสมัครบัตรของบริษัทฯ
• ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม) เมื่อสมัครบัตรผ่าน Website หรือ UChoose ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 66 - 31 ส.ค. 66 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ก.ย. 66
• สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บโดยอัตโนมัติ เมื่อบัตรแพลทินัม บียอนด์มียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 200,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า และเมื่อบัตรแพลทินัม รีวอร์ดมียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 100,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
• ของสมนาคุณ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก, มีประวัติการชำระดีและรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement)  จนถึงวันที่บริษัทฯ มอบของสมนาคุณให้ท่าน และสงวนสิทธิ์เรียกคืนมูลค่าของกำนัลหากมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าหากพบว่าของสมนาคุณมีการชำรุดบกพร่องเสียหาย สมาชิกบัตรสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง และสามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ระยะเวลา 60 วันนับจากได้รับของสมนาคุณ
• ราคาของสมนาคุณกำหนดโดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายเป็นการประมาณมูลค่า ณ วันที่ 15 พ.ค. 66
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด