หน้าหลัก > ประกันภัย > ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
 

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
 

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ ที่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์

• เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 18 บาท/วัน สำหรับความคุ้มครอง 100,000 บาท (แผน 1)
• สามารถรับหนังสือรับรองการประกันภัยการเดินทางที่เคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส ได้ทันที 

ขยายรูปคลิก   

แผนคุ้มครอง ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
LOGO-BKK.jpg

ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกอำเภอ
กรุณาเลือกตำบล
กรุณาเลือกสาขาที่ท่านสะดวก
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้นและตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณาตรวจสอบรูปแบบของอีเมล เช่น [email protected]
กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกติดต่อกลับ
กรุณายอมรับเงื่อนไข
เงื่อนไข, ข้อยกเว้น และหมายเหตุ

เงื่อนไข
1. ช่วงอายุที่รับประกันภัย : อายุ แรกเกิด - 69 ปี
2. กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองเวลา 00.01 น. และสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ยกตัวอย่างการนับจำนวนวันเดินทาง เช่น เดินทางวันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563 จำนวนวันเดินทาง คือ 5 วัน
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถถือหนังสือรับรองการประกันภัยการเดินทางนี้ 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 

ข้อยกเว้น
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ไม่คุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว ขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายบางประเภท การกระทำที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง การก่ออาชญากรรมโดยผู้เอาประกันภัยเดินทางเอง การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย การแท้งบุตร การผ่าตัดอันมิได้สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม หรือได้รับรังสีของนิวเคลียร์

หมายเหตุ
• 
รับหนังสือรับรองการประกันภัยการเดินทางที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัสทันที (โดยผู้เอาประกันภัยสามารถใช้หนังสือรับรองการรับประกันภัยการเดินทางแทนกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง)
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
• เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยกำหนด
• รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

สนใจสมัครบัตรเครดิต โลตัส คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก