ประกันภัยรถชั้น 1 ที่โลตัส แบ่งจ่ายเงินสด 0% นาน 10 เดือน

ซื้อประกันภัยรถชั้น 1 ราคาถูกใจ แบ่งจ่ายเงินสด 0% นาน 10 เดือน
แบ่งจ่ายเงินสดสบายๆ เฉพาะการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จากหลากหลายบริษัทผู้รับประกันภัยชั้นนำ ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม

  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เอาประกันภัย และจะต้องเป็นแบบชิพการ์ดเท่านั้น
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 
บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ที่เสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

 

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากด้านล่าง

แพลทินัม บียอนด์
( รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป )
แพลทินัม รีวอร์ด
( รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป )
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
เงื่อนไขโครงการบริการทดรองจ่าย

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบริการทดรองจ่าย

• ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีชื่อระบุอยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถคันที่เอาประกันภัย

• ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล)

• เอกสาร และข้อมูลสำคัญ ของลูกค้า ที่ต้องใช้ยื่นประกอบการเข้าร่วมโครงการ

  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เอาประกันภัย และจะต้องเป็นแบบชิพการ์ดเท่านั้น

  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

*เงื่อนไขโครงการบริการทดรองจ่าย
• ระยะเวลาโครงการบริการทดรองจ่าย ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
• โครงการบริการทดรองจ่าย เฉพาะลูกค้าซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผ่านเคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส ที่โลตัสสาขาที่ร่วมรายการ
• เฉพาะการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท (รวมภาษี และ อากร) แบ่งจ่ายเงินสด ไม่มีดอกเบี้ย (ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบ่งจ่ายเงินสด 10 เดือน , ประกันภัยชั้น 2+ / 2 / 3+ และ 3 แบ่งจ่ายเงินสด 6 เดือน)
• ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไม่เข้าร่วมโครงการ 
• โครงการบริการทดรองจ่าย จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆ ได้ 
• ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมีชื่อระบุอยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถ คันที่เอาประกันภัย และบัตรประชาชนจะต้องเป็นแบบชิพการ์ดเท่านั้น 
• ขอใช้คำว่า “ลูกค้า” ระบุแทน คำว่า ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัย 
• จำกัดจำนวนสิทธิ์ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ 2 กรมธรรม์ ต่อ 1 คนเท่านั้น
• ลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดแรกในวันที่ทำยื่นใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย (เข้าร่วมโครงการบริการทดรองจ่าย)
• ลูกค้าต้องลงนามความยินยอม ในเอกสารดังต่อไปนี้ ใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย, เอกสารความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล, หนังสือขอยกเลิกกรมธรรม์
• บริษัทผู้รับประกันภัยที่ร่วมโครงการ คือ บมจ.วิริยะประกันภัย, บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.เมืองไทยประกันภัย, บมจ. กรุงเทพประกันภัย, บมจ.ไทยศรีประกันภัย และบมจ.สินมั่นคงประกันภัย
• บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ที่เสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง