ค่าธรรมเนียม และ ของสมนาคุณ บัตรเครดิต

ของสมนาคุณที่จะได้รับในการสมัครบัตรมีอะไรบ้าง
ของสมนาคุณขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและประเภทของการสมัคร โดยระบุไว้ในใบสมัคร หรือตามจุดรับสมัครบัตรที่โลตัส
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่/สูญหาย/ชำรุด
200 บาท (ยังไม่รวมVAT)
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลักที่เป็นบัตรเครดิตโลตัสแพลทินัม บียอนด์ 1,200 บาท, บัตรเครดิตโลตัสแพลทินัม รีวอร์ดและบัตรทอง 600 บาท และบัตรคลาสสิก 300 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
- บัตรเสริมเฉพาะผู้ที่สมัครเข้ามาตั่งแต่วันที่ 5 มี.ค. 52 เป็นต้นไป ที่เป็นบัตรเครดิตโลตัสแพลทินัม บียอนด์  600 บาท, บัตรเครดิตโลตัสแพลทินัม รีวอร์ดบัตรทอง 300 บาท และบัตรคลาสสิก 150 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีแบ่งชำระ คิดเท่าไหร่
ดอกเบี้ย 15%ต่อปี /ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 3 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมกรณีที่ชำระไม่ตรงกำหนด คิดอย่างไร
มีค่าติดตามทวงหนี้ งวดละ 100บาท สำหรับลูกค้าที่มียอดค้าง 1-3 งวดแรก (ยังไม่รวม VAT)
อัตราการชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด (Statement) แต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 400 บาท

สำหรับบัตรเครดิตโลตัส