ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกันภัยและอื่นๆ

ประกันภัย

แบบฟอร์มสำหรับกรุงเทพ ประกันภัย

ความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ TRAVEL DELIGHT
แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ TRAVEL DELIGHT
ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครอง 30 วัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แบบฟอร์มสำหรับนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัย แผนบ้านแสนสุข
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แผน Normal และ Visa
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
สรุปความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 9 บาท
คำถามที่พบบ่อย
สรุปความคุ้มครอง Travel Guard
กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Travel Guard
เอกสารประกอบการขอสินไหมทดแทน
ใบคำร้องขอสินไหมทดแทน

แบบฟอร์มสำหรับซิกน่า ประกันภัย

รายงานแพทย์
คำแถลงของผู้เรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย
รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา
แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน