ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการซื้อตั๋วเครื่องบินนกแอร์


nokair-news-tesco-visa.jpg

"รายชื่อสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละเดือน จากการซื้อตั๋วเครื่องบินนกแอร์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.nokair.com หรือ www.nokfanclub.com ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 59 - มกราคม 60 ประกอบด้วยผู้โชคดี 3 ท่านดังต่อไปนี้ คือ

1. คุณพิชัย อัศวรุ่งเรือง ผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรี มียอดใช้จ่ายสูงสุดประจำเดือนพฤศจิกายน 59 และได้รับตั๋วโดยสารสายการบินนกแอร์ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง(ไป-กลับ) จำนวน 1 รางวัลรางวัลละ 2 ที่นั่ง

2. คุณ อนุกูล ปิลวาสน์ ผู้ถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า มียอดใช้จ่ายสูงสุดประจำเดือนธันวาคม 59 และได้รับตั๋วโดยสารสายการบินนกแอร์ กรุงเทพฯ – ฮานอย(ไป-กลับ) จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

3. คุณวัฒนพร รัตนโภคาสถิต ผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรี มียอดใช้จ่ายสูงสุดประจำเดือนมกราคม 60 และได้รับตั๋วโดยสารสายการบินนกแอร์ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์(ไป-กลับ) จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลบัตรโดยสารได้ที่ ฝ่ายสมาชิกนกแฟนคลับ โทร. 02-627-2042 (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นเอกสารในการรับรางวัล และผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเงินสดในอัตรา 5% จากมูลค่าตั๋วโดยสาร โดยนำมูลค่าของรางวัลไปรวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี "