บมจ. สินมั่นคงประกันภัย ยืนยันให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด เจอ จ่าย จบ ตามเดิม


ประกาศประกนภย_for-web_750x500px.jpg

ในกรณีที่ท่านได้รับจดหมายหรือรับทราบข่าวสารการประกาศยกเลิกความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ เจอ จ่าย จบ ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทางบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในฐานะโบรคเกอร์ประกันภัยของท่าน ขอให้ความมั่นใจว่า ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กรมธรรม์ของท่านยังคงได้รับความคุ้มครองตามเดิม ไม่มีการยกเลิก

ติดตามข้อมูลอัพเดตก่อนใครทั้งเรื่องบัตรและประกันที่ facebook lotusmoney