ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก MK Restaurant 2019


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก MK Restaurant - บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล iPhoneXS 64 GB (สีทอง) จากโปรโมชั่น “อิ่มคุ้ม 2 ต่อที่เอ็มเค”

  • คุณวรากรณ์ อุบลบาล
  • คุณปิยะฉัตร เกตษา
  • คุณณกมล นวลอนงค์
  • คุณกัญภัคณัฐ สำเร็จศิลป์
  • คุณลัดดา จิวะรังสินี
  • คุณฐณาภพ ธนาวีระพบ