ขอเรียนแจ้งมาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า


FLAG-01.jpg

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขอเรียนแจ้งมาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า ระยะที่ 2 ‘โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน’ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นไป

• บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน จากเดิม 18% เป็น 16%
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คลิก

• บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ (สินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ และสินเชื่อแบบชำระรายเดือน)
ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน จากเดิม 28% เป็น 25%
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คลิก

บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บริการเราด้วยดีเสมอมา
#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน #กรุงศรีคอนซูมเมอร์ #Tescolotusmoney #ชีวิตง่ายได้มากกว่า #บัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า #บัตรสินเชื่อเทสโก้โลตัสพรีเมียร์

Q: การปรับลดเพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป แล้วกรณีรายการที่ทำก่อน 1 ส.ค.63 คิดดอกเบี้ยอย่างไร
A: ขึ้นอยู่กับยอดรายการประเภทใดและวันที่ทำรายการ
• ยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต   
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
• สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ 
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
• สินเชื่อแบบชำระรายเดือน   
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สำหรับยอดสินเชื่อรายเดือนที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

Q: การปรับลดเพดานดอกเบี้ยครั้งนี้ เป็นมาตรการชั่วคราว หรือถาวร
A: การปรับลดเพดานดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ยฯ) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง