ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "เส้นทางไหน? โมเน่ถึงจะได้เช็กเบี้ยประกันรถออนไลน์ได้"


TescoServices-FB-11Nov-Edit2(2).jpg

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “พาโมเน่ไปเช็กเบี้ยประกันออนไลน์ กันเถอะ!!” :

รายชื่อผู้ได้รางวัลบัตร Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

 1. Wattikorn Keerativiboon
 2. Porntip Luangkittipong
 3. บุญชู เหลืองกิตติพงศ์
 4. Thanakorn Nontakijbumroong
 5. Lex Lex
 6. อัญชนา เตชะเสน
 7. ศักดิ์ชัย พ่อน้องซี
 8. สุพจน์ เหลืองกิตติพงศ์
 9. Subsakul Techasen
 10. Wiwat Aun
 11. Nongc Mooauno
 12. Muna Abd-bari
 13. Nongt Superjiw
 14. Thunyarat Suwannaruk
 15. Boonrat Srisukwang
 16. Orathai Chantrarut
 17. Suranat Chookaew
 18. Mongmong Surapong
 19. Pongsin Keawyai
 20. วรรณภา สาระพันธ์
 

รายชื่อสำรอง

 1. พิษณุ เจริญพระ
 2. Sasinanrata Phatharawatpokin
 3. Susaron Lawutai
 4. Nantana Sodkhunthod
 5. Nu Koy
 6. Kob Oob Oob
 7. Narerat Putthong
 8. Apichart Tung
 9. Jingjo Bussarakorn
 10. Thatchai Kampitak
 11. Pipat Tangsantea
 12. Udon Umpreecha
 13. Weena Oum
 14. Juwin Srikeaw
 15. เอก เอก
 16. Sweettie Mie
 17. สุกัญญา วันเย็น
 18. Kanitha Jitarunothai
 19. อรทัย กุลนิชาธร
 20. น้องพริ้ม พริ้ม
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะ
ยืนยันตัวตน ชื่อ-นามสกุล พร้อมหมายเลขบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และที่อยู่ในการจัดส่ง
ทาง Inbox คลิก >> http://bit.ly/3aYVryQ
ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2563 เวลา 17:00 น. เท่านั้น
 กติการ่วมสนุก :

1. กดไลค์เฟสบุคเพจ @tescolotusmoney
2. ตอบคำถามว่า “เส้นทางไหน? โมเน่ถึงจะได้เช็กเบี้ยประกันรถออนไลน์ได้’ พร้อมแคปเจอร์หน้าเช็กเบี้ยประกันรถยนต์จากแอป UChoose โพสต์ใต้คอมเมนต์
3. กดแชร์กิจกรรมและตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) พร้อมติดแฮชแท็ก #Tescolotusmoney #TMSUChoose เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ 20 คนแรก มีสิทธิ์รับ Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล
 

 

เงื่อนไขกิจกรรม :

• ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2563 - 29 พ.ย. 2563
• ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 2 ธ.ค. 2563 เวลา 17:00 น. ผ่านทาง TMS Facebook
• สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกกิจกรรมและแจกของรางวัลเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่าเท่านั้น
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดไลค์เฟสบุคเพจ @tescolotusmoney
• ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดรายการเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
• บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อพร้อมตอบคำถามว่า “เส้นทางไหน? โมเน่ถึงจะได้เช็กเบี้ยประกันรถออนไลน์ได้” พร้อมแคปเจอร์หน้าเช็กเบี้ยประกันรถยนต์จากแอป UChoose โพสต์ใต้คอมเมนต์ 20 คนแรกที่ตอบถูก มีสิทธิ์รับ Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล
• สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน ต่อ 1 คำตอบ เท่านั้น กรณีส่งหลายคำตอบจะยึดถือคำตอบแรกเป็นหลักเท่านั้น
• พนักงานบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รวมถึงพนักงานบริษัทในเครือกรุงศรี ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
• หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตน ชื่อ-นามสกุล , หมายเลขบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2563 เวลา 17:00 น.
• หากไม่มีการยืนยันตนภายในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ยืนยันตนตามกติกา ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 2563
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
• คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
• จัดกิจกรรมโดย บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น