กิจกรรมอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "จับคู่ต่อภาพให้ถูกต้อง"

25 พฤศจิกายน 2564

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์รับ บัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "Lotussmoney Squid Game"

25 ตุลาคม 2564

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์รับ บัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 300 บาท จำนวน 30 ราง...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "จังหวัดแรกที่อยากไปซ้ำ"

22 กันยายน 2564

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์ TescoLotus Gift Card 300 บาท 20 รางวัล


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "รหัสลับนักช้อปตัวจริง"

27 สิงหาคม 2564
มีสิทธิ์รับ TESCO LOTUS Gift Card 500 บาท จำนวน 10 รางวัล และ 300 บาท จำนวน 10 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ช่วยโมเน่..หาร่มที"

23 กรกฎาคม 2564

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์รับ TESCO LOTUS Gift Card 500 บาท จำนวน 20 รางวัล


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "จงเติมคำในช่องว่าง"

25 มิถุนายน 2564

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์รับ LOTUS Gift Card 500 บาท จำนวน 20 รางวัล


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "อยู่บ้านครั้งนี้ ฉันจะ…"

24 พฤษภาคม 2564

ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์รับ TESCO LOTUS Gift Card 500 บาท จำนวน 20 รางวัล


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ใบเสร็จมีค่า..ช่วยโมเน่หาให้เจอ"

27 เมษายน 2564
ช้อป รูด มีสิทธิ์รับ Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "พาโมเน่ ขับรถเที่ยวใต้"

27 มีนาคม 2564
“โมเน่ขับรถผ่านกี่ที่ ที่ไหนบ้าง? และอยู่จังหวัดอะไร?” ตอบถูกต้องครบทุกข้อ มีสิทธิ์รั...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ช่วยโมเน่ ป้องกัน COVID-19"

23 กุมภาพันธ์ 2564

มีสิทธิ์รับ! Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 200 บาท จำนวน 20 รางวัล หรือ สายรัดโมเน่ จำนวน 20 รางวัล ...


หน้าที่< 1   2  3  4>