ช้อปออนไลน์ สั่งอาหาร รับเครดิตเงินคืน
รวมสูงสุด 5,000 บาท*

ช้อปออนไลน์ สั่งอาหาร รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 5,000 บาท*

ชีวิตติดแอป
สะสมยอดใช้จ่ายกับ
แอปพลิเคชันดัง*

Shopee, Lazada, MakroPRO, Konvy, Alibaba, Aliexpress, Tiktok
TrueMoneyWallet, LINE Pay, ShopeePay, GrabFood, Lineman, Robinhood, FoodPanda, Shopee Food, Hungryhub

ตั้งแต่ 1 ก.พ. 67 - 31 พ.ค. 67

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ตลอดรายการ LON1

สะสมยอดใช้จ่าย / เดือน* รับเครดิตเงินคืน*
ครบทุก 4,000 บ. 50 บ.
(จำกัด 250 บาท)

รับเพิ่มพิเศษ เครดิตเงินคืน 1,000 บาท* เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 100,000 บาทขึ้นไป / เดือน
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,250 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ”ชีวิตติดแอป”

ShopeeFood * (1 ก.พ.67 – 30 เม.ย.67)
รับโค้ดส่วนลด 60 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
(จำกัดส่วนลดสูงสุด 60 บาท/1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน)
- กรอกโค้ด LTSPFFEB สำหรับระยะเวลา 1 ก.พ. 67  - 29 ก.พ. 67 
- กรอกโค้ด LTSPFMAR สำหรับระยะเวลา 1 มี.ค. 67  - 31 มี.ค. 67 
- กรอกโค้ด LTSPFAPR สำหรับระยะเวลา 1 เม.ย. 67  - 30 เม.ย. 67 

TrueMoney : ลูกค้าใหม่ รับเงินคืน 55 บาท* เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
เพียงผูกบัตรเครดิตโลตัส บนทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมใช้จ่ายเป็นครั้งแรก 300 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป 
(จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)
*ลูกค้าที่ไม่เคยผูกบัตรเครดิตโลตัส มาก่อน 1 ก.พ.66 และ เริ่มผูกบัตรเครดิตโลตัส ในระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่ 1 ก.พ.67 – 31 พ.ค.67

*รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท

ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ
ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ LON1)
สแกนที่นี่

หรือ
SMS พิมพ์ LON1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

 

 ประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
สำหรับบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด
วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดอายุสัญญา (1 ปีปฏิทิน) คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต โดยรูดซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระค่าสินค้าผ่านระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต
MSIG Claim Center 1259 (24 ชั่วโมง)
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
หมายเหตุ : รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1 ก.พ. 67 - 31 พ.ค. 67 แชร์บทความนี้ คัดลอกลิงก์

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน pindown pinup

• สงวนสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2567 เวลา 00.00 น.– 31 พ.ค. 2567 เวลา 23.59 น. เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมทุกประเภท จะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลักที่ทำการเปิดใช้บริการ ณ ปัจจุบัน
• ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายจาก เว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ร่วมรายการ ได้แก่ TrueMoneyWallet,  Shopee, Lazada, MakroPRO, Konvy, Alibaba, Aliexpress, Tiktok, LINE Pay, ShopeePay, GrabFood, Lineman, Robinhood, FoodPanda, Shopee Food, Hungryhub เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ทั้งนี้รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่นำมารวมคำนวนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียว เท่านั้น
• *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,250 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ “ชีวิตติดแอป ”
• โดยยึดจากบัญชีบัตรที่ทำการเปิดใช้บริการ ณ ปัจจุบัน
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียว เท่านั้น
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
• กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ ชำระผ่านทรูมันนี่ที่โลตัส, การผ่อนชำระผ่าน ShopeePay, ยอดผ่อนชำระสินค้า(EPP), ยอดชำระค่าประกันทุกประเภท, รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ
• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

*ShopeeFood
• กรอก “โค้ด” ในช่องโค้ดส่วนลด บนหน้าชำระเงินใน ShopeeFood หรือสามารถเก็บโค้ดส่วนลดอาหารได้ในหน้า รวมโค้ดส่วนลดและชำระผ่านบัตรเครดิตโลตัส เท่านั้น
• ลูกค้าจะต้องกรอกโค้ดส่วนลดอาหารในแต่ละเดือนให้ตรงกับระยะเวลากิจกรรม
• รับโค้ดส่วนลด 60 บ. เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัดส่วนลดสูงสุด 60 บาท/1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน)
- กรอกโค้ด LTSPFFEB สำหรับระยะเวลา 1 ก.พ. 67  - 29 ก.พ. 67 
- กรอกโค้ด LTSPFMAR สำหรับระยะเวลา 1 มี.ค. 67  - 31 มี.ค. 67 
- กรอกโค้ด LTSPFAPR สำหรับระยะเวลา 1 เม.ย. 67  - 30 เม.ย. 67 
• จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 333 ท่านแรก/เดือน หรือ 999 สิทธิ์ ตลอดรายการ
• สำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/เครื่อง/เดือน และซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
• ระยะเวลากิจกรรม 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น.
• โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
• โค้ดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น โค้ดส่วนลด คูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
• โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้กับ ShopeeFood ทุกร้านพาร์ทเนอร์ และสาขาที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น และภายในพื้นที่ให้บริการของ ShopeeFood เท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• หากพบปัญหาการใช้งานคูปอง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
• ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ShopeeFood ผ่าน Email: help.th@shopeefood.com หรือ  Live chat ผ่านช่องทางคำสั่งซื้อใน ShopeeFood https://help.shopeepay.th/shopeefood_buyer  (Mobile view only)

*TrueMoneyWallet
• เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ทของลูกค้าทันทีหลังจากชำระตรงตามเงื่อนไข
• รายกายส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 ก.พ.67 – 31 พ.ค.67 เท่านั้น
• สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีการผูกบัตรฯ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัส ครั้งแรกบนทรูมันนี่ วอทเล็ท จะต้องไม่เคยมีการผูกบัตรฯ ประเภทใดๆบนทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายหลักจะได้รับเงินคืน 55 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
• ตัวอย่างร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ 7-Eleven, Dairy Queen, CP FreshMart, Major Cineplex, Caffe Muan Chon, True Coffee, Chester’s, Swensen’s, Daiso, Dunkin’Donuts, D’Oro, Burger King, CP Food World, Foodland Supermarket, The Pizza Company, Miniso Thailand, After You, Bar B Q Plaza, S&P และร้าน Boots เป็นต้น
• ธุรกรรมที่ไม่สามารถผูกบัตรเครดิตจ่ายได้ประกอบด้วย การใช้จ่ายออนไลน์ เช่น Lazada, Foodpanda เป็นต้น
• ยกเว้นรายการ 7-Delivery (การจ่ายผ่าน Smart Pay),โลตัส, รายการใช้จ่ายประเภทการลงทุน ซื้อประกัน Unit-link, การจ่ายบิลทุกประเภท ค่าบริการ easy pass, การเติมเงิน เช่น การเติมเงินค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ และ จำกัดสูงสุด 300 สิทธิ์ / เดือน
• เงินคืนเข้า TrueMoneyWallet จะได้รับทันที เมื่อทำรายการซื้อสินค้าภายในร้านที่เข้าร่วมรายการ เสร็จสมบูรณ์
• ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoneyWallet โทร.1240
• บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 

*เงื่อนไขประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ pindown pinup

• สงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว จากการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ หรือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด รับความคุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท ต่อปี เมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระค่าสินค้าผ่านระบบการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต ด้วยบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ หรือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
• กรณีถูกโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์
• กรณีถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ในระหว่างการจัดส่ง
• กรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้สินทรัพย์สูญเสียหรือเสียหาย ในระหว่างการจัดส่ง
• มูลค่าสินค้าที่ชำระขั้นต่ำด้วยบัตรเครดิต 2,500 บาท/เซลล์สลิป
• วงเงินคุ้มครอง/ต่อครั้ง/ ต่อเหตุการณ์ 10,000 บาท
• วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดอายุสัญญา (1 ปีปฏิทิน)
• ชื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องตรงกับชื่อผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ หรือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด ที่ทำรายการชำระสินค้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
• การชดเชยสินไหม และเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองโดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูยน์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี โทร. 0 2007 9000
• ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร 1259
• บริษัทบัตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
ศึกษารายละเอียด ความคุ้มครอง และวิธีการให้บริการด้านสินไหมทดแทน คลิก

ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/01/67 - 30/04/67
บัตรเครดิต ช้อปที่โลตัส รับความคุ้มคืนรวมสูงสุด 800 บาท*
ช้อปที่โลตัส ด้วยบัตรเครดิตโลตัส

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ  รวมสูงสุด 800 บาท*

01/03/67 - 31/05/67
บัตรเครดิต สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รูดช้อปสินค้าหรือบริการ รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 44,000 บาท* HLT3
สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 11,040 บาท*
01/03/67 - 30/06/67
บัตรเครดิต ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส ผ่านบัตรเครดิตโลตัส
ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท
01/03/67 - 30/06/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัคร บัตรเครดิตโลตัส
แพลทินัม บียอนด์