Regent Diamond ผ่อนเครื่องประดับเพชร 0%*
นานสูงสุด 10 เดือน

Regent Diamond ผ่อนเครื่องประดับเพชร 0%25* นานสูงสุด 10 เดือน

ผ่อนเครื่องประดับเพชร 0%* นานสูงสุด 10 เดือน ที่ Regent Diamond

พิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท* /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• ยอดผ่อนชำระ 10,000 - 24,999 บาท/เซลล์สลิปนาน 6 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 25,000 – 49,999 บาท/เซลล์สลิปนาน 6 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 50,000 – 74,999 บาท/เซลล์สลิปนาน 6 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 75,000 – 119,999 บาท/เซลล์สลิปนาน 6 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปนาน 6 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท

พิเศษ 2 TOP SPENDER REWARD** รับแหวนเพชรมูลค่า 19,900 บาท 2 รางวัล
สำหรับลูกค้าที่ผ่อนชำระ 0%* และมียอดผ่อนชำระสะสมรวมสูงสุด 2 ท่านแรก รับแหวนเพชร มูลค่า 19,900 บาท

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

ลงทะเบียนก่อนทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ

ฟรี ผ่าน UChoose (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ RGD1)

หรือ SMS พิมพ์ RGD1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 061-404-5555 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 

1 ก.พ. 67 - 30 มิ.ย. 67 แชร์บทความนี้ คัดลอกลิงก์

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ตลอดรายการ pindown pinup
• รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะรายการผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน ขึ้นไป  ผ่านบัตรในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์เท่านั้น  
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่อนชำระเท่านั้น 

พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท ตลอดรายการ
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน ขึ้นไป ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป 
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท ต่อเซลล์สลิป และ สูงสุดไม่เกิน 27,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิตหลักตลอดรายการ 
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

พิเศษ 2:  TOP SPENDER REWARD รับแหวนเพชรมูลค่า 19,900 บาท 2 รางวัล
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่อนชำระเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการผ่อนชำระสูงสุดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 มิถุนายน 2567 อันดับ 1 และ อันดับ 2 เท่านั้น ในกรณีที่มีผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากัน (Top Spender) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุดก่อน โดยยึดเอาวันที่บันทึกการทำรายการเป็นหลัก (Transaction Date)
• รางวัลที่ได้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
• ทาง บริษัท วรกร จำกัด จะประกาศหมายเลขสมาชิกผู้โชคดี และแจ้งรายละเอียดการเข้ารับ ภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ หรือวันที่ 30 กันยายน 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท วรกร จำกัด
• ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
• ในกรณีที่ บริษัท วรกร จำกัด พบเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการฯนี้ ทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการฯ นี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขทั่วไป : 
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า/สาขา และโปรแกรมที่ร่วมรายการ โดยเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการผ่อนขึ้นอยู่กับร้านค้าหรือผู้ให้บริการกำหนด
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/01/67 - 30/04/67
บัตรเครดิต ช้อปที่โลตัส รับความคุ้มคืนรวมสูงสุด 800 บาท*
ช้อปที่โลตัส ด้วยบัตรเครดิตโลตัส

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ  รวมสูงสุด 800 บาท*

01/03/67 - 31/05/67
บัตรเครดิต สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รูดช้อปสินค้าหรือบริการ รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 44,000 บาท* HLT3
สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 11,040 บาท*
01/03/67 - 30/06/67
บัตรเครดิต ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส ผ่านบัตรเครดิตโลตัส
ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท
01/03/67 - 30/06/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg