รับ E-COUPON ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สงกรานต์คลายร้อน

รับ E-COUPON ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สงกรานต์คลายร้อน

พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ได้รับข้อความเชิญชวน! ช้อปที่โลตัสทุกสาขา
ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (เฉพาะการใช้จ่ายที่สาขาเท่านั้น)

รับ E-Coupon ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ คลายร้อน* ทุนประกันภัยภัย100,000บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน ผ่านแอป Uchoose (วันเริ่มคุ้มครองนับจากวันที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์) 

ข้อตกลงความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000
3.ผลประโยชน์การเสียชีวิตการสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ 100,000
4.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การฝังเข็ม 5,000

คลิกเพื่อดูเอกสารความคุ้มครอง
“กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน”(ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2567)

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าได้รับข้อความเชิญชวน ช้อปที่โลตัสทุกสาขา  (ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ) รับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ระยะเวลา 10 เม.ย.67 – 26 พ.ค.67 (วันสุดท้ายของการใช้จ่ายที่โลตัส)
2. เมื่อลูกค้าช้อปที่ โลตัสทุกสาขา ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้ง รับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 
3. ระยะเวลากดรับสิทธิ์ E-Coupon ผ่านแอป UCHOOSE ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.67 – 31 พ.ค.67 (วันสุดท้ายของการรับสิทธิ์ E-Coupon)  
4. ลูกค้าต้องทำการกดรับ E-Coupon ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ผ่าน UCHOOSE แอปเท่านั้น
5. หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครองภายใน 5 วันทำการถัดไปหลังจากกดรับ E-Coupon สำเร็จ
 

10 เม.ย. 67 - 26 พ.ค. 67

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปกติ 16%

เงื่อนไขการรับ E-Coupon ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน 2567 pindown pinup
• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าถือบัตรเครดิตโลตัสที่ได้รับข้อความเชิญชวนทาง SMS เท่านั้นระหว่าง
วันที่ 10 เม.ย.67 – 26 พ.ค.67 (วันสุดท้ายของการใช้จ่ายที่โลตัส)
• เมื่อช้อปที่โลตัสทุกสาขา ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (เฉพาะการใช้จ่ายที่สาขาเท่านั้นยกเว้น โลตัสชอปออนไลน์) 
• สงวนสิทธิ์งดมอบ E-Coupon จากการใช้จ่ายในร้านค้าเช่าและศูนย์อาหารภายในห้างโลตัสทุกสาขา
• ระยะเวลากดรับสิทธิ์ E-Coupon ผ่านแอป UCHOOSE ตั้งแต่ 10 เม.ย.67 – 31 พ.ค.67 (วันสุดท้ายของการรับสิทธิ์ E-Coupon)
• 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ / 1 ช่องทางบริษัท
• อายุที่รับประกันภัย 15 ปีบริบูรณ์ – 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กดรับสิทธิ์เอาประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
• จำกัด 4,000 สิทธิ์ตลอดรายการ 
• ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์
• สมาชิกบัตรต้องมีแอปพลิเคชัน UCHOOSE ก่อนทำรายการ จึงจะมีสิทธิได้รับ E-Coupon ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE จากแคมเปญนี้ บริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขในการมอบหรือชดเชยมูลค่าของ E-Coupon ผ่านช่องทางอื่น
• สงวนสิทธิ์การรับความคุ้มครองสำหรับสมาชิกที่กดรับE-Coupon ผ่าน U Choose แอป ถูกต้องและสมบูรณ์เท่านั้น
• โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทผู้รับประกันภัย 
• ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
• ผู้ขอเอาประกันควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• สิทธิ์จากคูปองนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ E-Coupon ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ได้รับการเรียนเชิญและมีชื่อ-นามสกุลตรงกับหน้าบัตรหลักของบริษัทฯ เท่านั้น
• หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับE-couponประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม หรือไม่ได้รับข้อความยืนยันความคุ้มครอง สมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯจะถือว่าการมอบE-couponประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มถูกต้องทั้งหมดและสมาชิกบัตรได้รับข้อความยืนยันความคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด กำหนด


ภายหลังที่ท่านคลิกรับสิทธิ์เพื่อรับประกันภัยกลุ่ม [สงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2567] ที่รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท LMP จะนำส่งข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อออกกรมธรรม์ต่อไป ”
บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย  ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (LMP) 
บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (LGIB) บริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (LLAB)
https://www.lotussmoney.com/pdpa-private-policy
ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/05/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต ช้อปที่โลตัส รับความคุ้มคืนรวมสูงสุด 800 บาท*
ช้อปที่โลตัส ด้วยบัตรเครดิตโลตัส

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ  รวมสูงสุด 800 บาท*

01/03/67 - 31/05/67
บัตรเครดิต สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รูดช้อปสินค้าหรือบริการ รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 44,000 บาท* HLT3
สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 11,040 บาท*
01/03/67 - 30/06/67
บัตรเครดิต ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส ผ่านบัตรเครดิตโลตัส
ผ่อนแอร์ 0%* ที่โลตัส
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท
01/03/67 - 30/06/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg