facebook messenger

รูดที่ไหนก็ได้คืน ใช้ที่ใหนก็คุ้ม


รูดที่ไหนก็ได้คืน ใช้ที่ใหนก็คุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท*
 

1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67

*เงื่อนไขรายการ pindown pinup
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ได้รับข้อความ SMS จากรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
• เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากรายการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
• เครดิตเงินคืน 100 บาท/2 เซลล์สลิปขึ้นไป เครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/5 เซลล์สลิปขึ้นไป/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ คิดคำนวณจากรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โลตัส ตั้งแต่ 1,000 บาท/เซลล์สลิป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับข้อความส่งเสริมการขายจากรายการ “รูดที่ไหนก็ได้คืน ใช้ที่ใหนก็คุ้ม” ยกเว้น ยอดซื้อทองและจิวเวลรี่, ยอดซื้อกองทุนต่างๆ ( (SSF/RMF) และหน่วยลงทุนทุกประเภท และประกัน unit link, รายการหักค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิต, รายการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตทุกประเภท, รายการผ่อนชำระทุกประเภท, การเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกประเภท, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ 
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายภายใน 60 วัน (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 120 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• สมาชิกบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามโทร 1712
ประเภท:

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/05/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต ช้อปที่โลตัส รับความคุ้มคืนรวมสูงสุด 800 บาท*
ช้อปที่โลตัส ด้วยบัตรเครดิตโลตัส

 เมื่อช้อปสะสมครบทุก 10,000 บาท

01/06/67 - 31/08/67
บัตรเครดิต สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รูดช้อปสินค้าหรือบริการ รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 44,000 บาท* HLT3
สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา
รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด 11,040 บาท*
01/03/67 - 30/06/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg