ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 64

 

Activity_11Landing.webp

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565

 กระเป๋าอเนกประสงค์ ESPRIT มูลค่า 3,390 บาท

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 – 27 พฤศจิกายน 2565

กระเป๋า Daniel Hechter มูลค่า 3,390 บาท

• ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีรางวัลลำดับอื่นๆ ของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทบัตรเครดิต

• บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่ www.lotussmoney.com/pdpa-private-policy

ประเภท:กิจกรรม