ประกันภัยสุขภาพ วี เบทเทอร์ แคร์

ประกันภัยสุขภาพสำหรับพนักงานออฟฟิศที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มี
เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง
เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง
(ยกเว้นค่าห้อง)
ประวัติดีไม่มีเคลม มีคืนเบี้ยประกันภัย 10%
ประวัติดีไม่มีเคลม มีคืนเบี้ยประกันภัย 10% ในปีกรมธรรม์ถัดไป
ต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 100 ปี
ต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 100 ปี
 

แผนความคุ้มครอง

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*