มนุษย์วัยทำงาน ประกันโรคร้ายแรงสำคัญแค่ไหน

มนุษย์วัยทำงาน ประกันโรคร้ายแรงสำคัญแค่ไหน

ปัจจุบันสภาพแวดล้อม และมลภาวะต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคร้ายมากมาย ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเยื่อบุตาอักเสบ โรคผิวหนัง หรือกรณีร้ายแรงที่สุดอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ ซึ่งกรณีอย่างหลังนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะโรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายที่อันตรายถึงแก่ชีวิต และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก แต่จะดีกว่าไหม หากมีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็ง และโรคร้ายอื่น ๆ 

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย คืออะไร จำเป็นแค่ไหนกับผู้สูงอายุ

วัยทำงานประกันภัยสำคัญขนาดไหน

 วัยทำงาน หรือช่วงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 19 - 59 ปี เป็นอีกช่วงอายุที่มักตรวจพบโรคร้ายต่าง ๆ ไม่แพ้กับช่วงวัยอื่น ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากลักษณะงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือจากลักษณะการทำงานที่มีความเครียด ความกดดันสูง หรือพฤติกรรมการทำงานแบบเดิมซ้ำ ๆ ในทุกวันที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ 

 

โรคยอดฮิตมนุษย์วัยทำงาน 

 1. โรคออฟฟิศซินโดรม

2. โรคเครียด

3. โรคไมเกรน

4. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

5. โรคกรดไหลย้อน

6. โรคเบาหวาน

7. โรคความดันโลหิตสูง

นอกจากนี้ วัยทำงานยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรง อย่างโรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม โรคหลอดเลือด การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่อันตรายถึงแก่ชีวิต และมักมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง แต่คงกลายเป็นฝันร้ายไปมากกว่านั้น หากวันที่โรคร้ายมาเยือน แต่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที เพราะติดปัญหาค่ารักษาไม่เพียงพอ หรือไม่ได้มีการวางแผนออมเงินก้อนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะ

ความกังวลทั้งหมดนี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้วัยทำงานหลายคน เริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และมองหาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูง แล้วประกันภัยแบบไหนที่จะให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงได้ครอบคลุมที่สุด และมอบความคุ้มค่าในการทำประกันภัยมากที่สุด อย่างประกันภัยโรคร้ายแรงเหมาะหรือไม่

เลือกประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย ควรดูอะไรบ้าง

ประกันภัยโรคร้ายแรง คืออะไร

 ประกันภัยโรคร้ายแรง คือ กรมธรรม์ที่มอบความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ตรวจพบการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยจะครอบคลุมโรคทั้งระยะเริ่มต้น (Early Stage) และระยะรุนแรง (Last Stage) หากตรวจพบในขณะที่กรมธรรม์ยังไม่พ้นระยะเวลาไม่คุ้มครอง บริษัทประกันภัยจะมอบเงินก้อน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือที่หลายคนอาจรู้จักกันในชื่อแผนกรมธรรม์ “เจอ จ่าย จบ”

โรคร้ายแรง มีอะไรบ้าง

 โรคร้ายแรง คือ โรคร้ายแรงตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดคำนิยามไว้ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 50 โรค เช่น โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ตับวาย  โรคถุงน้ำในไต โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน เป็นต้น แต่สำหรับโรคร้ายแรงที่ประกันภัยให้ความคุ้มครอง จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแผนกรมธรรม์นั้น ๆ 

ดังนั้นก่อนการซื้อประกันภัยโรคร้ายแรง จะต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน ทั้งเงื่อนไข ความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกันภัย หรือข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเอง

จุดเด่นของแผนประกันอุบัติเหตุ เทคแคร์ จูเนียร์ ตอบโจทย์ผู้สูงวัยอย่างไร

ซื้อประกันโรคร้ายแรง โลตัส มันนี่ พลัส

ประกันภัยโรคร้ายแรง จากโลตัส มันนี่ พลัส แผนกรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง สำหรับทางเลือกแนวทางในการรักษาที่หลากหลายและเหมาะสม ไม่ต้องสำรองจ่าย แถมแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยได้แบบรายเดือน ครอบคลุมมากถึง 15 โรคร้ายแรง หากไม่มีเคลม คืนเบี้ยประกันภัย 15% ทุก 2 ปีกรมธรรม์ อีกทั้งมอบสิทธิประโยชน์ “เจอ จ่าย จบ” รับเงินก้อนสูงสุด 750,000 บาท พร้อมมอบความคุ้มครองสูงสุด 750,000 บาท ในราคาเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 156 บาท/เดือน* และรับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองอะไรบ้าง

 1. มะเร็งระยะลุกลาม สูงสุด 750,000 บาท

2. มะเร็งระยะไม่ลุกลาม สูงสุด 375,000 บาท

3. หลอดเลือดสมองแตก สูงสุด 750000 บาท

4. กล้ามเนื้อหัวใจตาย สูงสุด 750000 บาท

5. ไตวายเรื้อรัง สูงสุด 750,000 บาท

6. ไม่เคลมมีคืน 15%

นอกจากนี้ กรณีซื้อเบี้ยเพิ่มความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หากแพทย์ตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มได้ หรือรับเงินคืน 15% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระทุก 2 ปี กรณีไม่มีการเคลม โดยช่วงอายุที่รับประกันตั้งแต่ 20 - 55 ปีบริบูรณ์ (สิ้นสุดอายุ 60 ปี)

ผู้สนใจสมัครประกันภัยโรคร้ายแรง ครอบคลุมถึง 15 โรคร้าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส หรือติดต่อสอบถามเรื่องประกันภัยต่าง ๆ ทั้งเงื่อนไข ความคุ้มครอง หรือข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย ได้ที่ศูนย์บริการ โบรคเกอร์ประกันภัย โทร. 02-627-8888 ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.30 น. สำหรับวันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอื่น ๆ ในเวลา 10.00 - 19.00 น. 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer https://www.lotussmoney.com/content/insurance/salarymen-critical-illness คัดลอกลิงก์ copy

ประเภท:ประกันภัย
Tag: ประกันภัยโรคร้ายแรง