facebook messenger

“ประกัน” สำคัญแค่ไหนกับตัวคุณ?

“ประกัน” สำคัญแค่ไหนกับตัวคุณ?

        การซื้อประกัน เป็นวิธีบริหารความเสี่ยงภัยวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน  ซึ่ง“ความเสี่ยง” ในที่นี้ หมายถึง “โอกาส” หรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้ในอนาคต (ซึ่งอาจจะมีทั้งด้านดี และด้านที่ไม่ดี  โดยในกรณีที่เกิด “ความสูญเสีย” ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะ หรือต่อชีวิตก็ตาม การทำประกันภัยสามารถลดภาระที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนได้บางส่วน เช่น ค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงดังนั้นชีวิตคนเราจึงไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาท
 
        เพราะทุกๆ คนมีคนที่รักและห่วงใย อย่างน้อยๆ  แม้ไม่มีใครให้ห่วงใย ก็เชื่อว่า... คนทุกคนย่อมรักตัวเอง รักสุขภาพ รักทรัพย์สินของตนเอง  คำถามสำคัญคือ “วันนี้คุณรักใคร ห่วงใยใคร...  และถ้าจะให้ประกันช่วยวางแผนความมั่นคงในชีวิต รวมไปถึงทรัพย์สิน คุณอยากจะให้ประกันช่วยเรื่องใดมากที่สุด หากคุณมีคำตอบ....  นั่นหมายความว่า สินค้าประกันจะช่วยทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเช่นกัน  
 
ประเด็นคำถามก็คือ ถ้าวันนี้คุณทำประกัน คุณอยากให้ประกันช่วยคุณในเรื่องใดมากที่สุด

  1. แก่ตัวมีเงินใช้

  2. โชคร้ายจากไป คนที่คุณรักจะไม่เดือดร้อน

  3. เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ มีเงินรักษา

  4. คุ้มครองดูแลทรัพย์สินที่หามาอย่างคุ้มค่า

 
       ถ้าคุณตอบข้อ 1. (อยากให้การประกันช่วยเรื่อง  “แก่ตัวมีเงินใช้”) หมายความว่า คุณรักตัวคุณเองที่สุด  แผนการออมกับประกันชีวิตที่เหมาะสมกับคุณก็คือ การออมเพื่อวัยเกษียณ  รวมถึงแผนการออมทรัพย์ ซึ่งคุณสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครอง และชำระเบี้ย ให้ตรงตามความต้องการได้   เนื่องจากการออมกับประกันชีวิตเป็นการออมแบบมีระบบ ทำให้เกิดวินัยในการออมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นแนวคิดของการประหยัดอดออมและคุ้มครองโดยรัฐ หากผู้ออมมีเป้าหมายชัดเจนในการออม และมีวินัย นั่นหมายความว่ามันจะการันตีเป้าหมายและความฝันของผู้ออมได้อย่างแน่นอน

       ถ้าคุณตอบข้อ 2 . (อยากให้การประกันช่วยเรื่อง “โชคร้ายจากไป คนที่คุณรักจะไม่เดือดร้อน”) หมายความว่า คุณมีใครบางคนที่คุณรักและห่วงใย อาจเป็น พ่อ-แม่ ลูก สามี ภรรยา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในครอบครัว คุณลองตั้งคำถามกับตัวคุณเองว่าวันที่คุณไม่สามารถดูแลเขาต่อไปได้ เขาจะอยู่ได้ไหมโดยไม่มีคุณ หรือถ้าอยู่ได้ เค้าจะเดือดร้อนไหมในวันที่คุณจากไป  สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องเตรียมอะไรไว้เพื่อให้คนที่คุณรักไม่เดือดร้อน หรือถ้าเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรักลูก เพราะคุณรู้ว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขา และเขาก็คือโลกทั้งใบของคุณ คุณย่อมต้องการให้เค้ามีชีวิตที่ดี มีการศึกษา และอนาคตที่ดีต่อไป  คุณสามารถการันตีอนาคตทางการศึกษาของลูกคุณได้ด้วยการออมกับประกันชีวิตในลักษณะของกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของพ่อแม่ทุกๆ คน

        ถ้าวันนี้คุณมีภาระมากมายที่ต้องดูแลรับผิดชอบ และต้องการส่งต่อทรัพย์สินต่างๆ ของคุณให้แก่ครอบครัวโดยปราศจากหนี้สิน  สิ่งที่คุณต้องพิจารณาคือ ค่าความสามารถของคุณ  ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างมาก  เมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงในชีวิตของคนเรามีทรัพย์สินอยู่ 2 ประเภท คือ 1) ทรัพย์สินที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน รถ เงินทอง และอื่นๆ   2) ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ นั่นก็คือ ความสามารถในการหารายได้ของคุณ และคุณค่าในตัวคุณ ทรัพย์สินประเภทที่ 1 สามารถส่งต่อได้ง่าย แต่ทรัพย์สินประเภทที่ 2 มีค่ามากเหลือเกิน และไม่สามารถส่งต่อได้เลยหากขาดการวางแผน ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเลือกที่จะส่งทรัพย์สินประเภทที่ 2  นี้หรือไม่

       ถ้าคุณตอบข้อ 3 . (อยากให้การประกันช่วยเรื่อง “เจ็บป่วยมีเงินรักษา”) หมายความว่า คุณมีความกังวลในเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คำถามคือคุณต้องการสวัสดิการเท่าไร ให้ใครบ้าง(เฉพาะของตัวคุณเอง หรือสำหรับคนที่คุณรัก) และต้องการให้ครอบคลุมเพียงใด  ไม่ว่าจะเป็นการ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย หรือการประกันเพื่อดูแลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก็ตาม ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อแลกกับความคุ้มครองที่ได้รับ ถือว่าราคาถูกมาก และสำหรับผู้ที่มีภาระ ต้องหาเช้ากินค่ำ แบบประกันนี้สามารถช่วยคุณวางแผนสร้างสวัสดิการที่ดีได้อย่างแน่นอน

       ถ้าคุณตอบข้อ 4  (อยากให้การประกันช่วยเรื่อง“คุ้มครองดูแลทรัพย์สินที่หามาอย่างคุ้มค่า”) หมายความว่า คุณเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ อุบัติเหตุบนท้องถนน และอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทาง และเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วคำถามคือ คุณสามารถรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน และร่างกาย โดยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซื้อของชิ้นใหม่ หรือค่ารักษาพยาบาลเองได้หรือไม่ บางท่านที่ตอบว่าจ่ายเองได้ประกันอาจไม่จำเป็น แต่บางท่านอาจตอบว่าถึงจ่ายได้ก็คิดว่าการทำประกันคุ้มค่ากว่า เพราะเงินที่จ่ายไปเพื่อความคุ้มครองนั้นถือว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ

        หากวันนี้คุณยังมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจน เพราะคุณยังอยู่ในวงเวียนของมนุษย์เงินเดือน หาเช้ากินค่ำ ขับรถจากบ้าน ไปที่ทำงาน ใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติ และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี  คุณลองนึกภาพว่าหากวันนี้คุณเดินทางออกไปจากบ้านไปทำงาน แต่ไม่สามารถกลับมาบ้านหาคนที่คุณรักได้อีก หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมา ... การซื้อประกันภัยและประกันชีวิตจะช่วยการันตีความมั่นคงให้กับคุณและครอบครัว เสมือนเป็นตัวแทนของคุณดูแลคนในครอบครัวที่คุณรักต่อไป

        แม้ผู้ที่จากไปบางท่านอาจเป็นคหบดีผู้มั่งคั่ง มีศักยภาพและมีอิสรภาพทางการเงินที่ดีอยู่แล้วและพร้อมมีมรดกส่งต่อให้คนที่คุณรักมากมาย  การประกันชีวิตก็ยังคงเป็นสิ่งแทนถ้อยคำ “บอกรัก” บอก “ความห่วงใย”  ต่อผู้คนที่อยู่เบื้องหลังอยู่นั่นเอง

        เพื่อให้คุณส่งต่อความรักที่เป็นเพียงนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม หรือส่งต่อทรัพย์สินที่ปราศจากหนี้สินให้แก่คนที่คุณรัก  ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อมรดก สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว  รวมถึงประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง ประกันการเดินทาง หรือแม้แต่ประกันรถยนต์  ให้คุณพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่พลิกผัน เพื่อความอุ่นใจในอนาคตของคุณและครอบครัว …. ให้เราช่วยคุณคัดเลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณและคนที่คุณรัก

แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer https://www.lotussmoney.com/content/insurance/how-important-is-insurance คัดลอกลิงก์ copy

ประเภท:ประกันภัย
Tag: ประกันภัย