facebook messenger

ผู้สูงวัย ทำประกันอุบัติเหตุไว้ดีอย่างไร

ผู้สูงวัย ทำประกันอุบัติเหตุไว้ดีอย่างไร

ต้องยอมรับว่าการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงวัยให้พ่อแม่นั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผู้สูงวัยมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าวัยอื่นๆ ด้วยสภาพร่างกายที่ชราตัวลง จะเคลื่อนไหวเดินเหินก็ย่อมไม่คล่องแคล่วเหมือนวัยหนุ่มสาว  ทั้งประสาทสัมผัสต่างๆ ก็ยังลดลงอีกด้วย ทำให้กิจกรรมทั่วไปในชีวิตอย่างการมองเห็น และการได้ยิน เหล่านี้ก็อาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น การหกล้ม ลื่นไถล อุบัติเหตุจากยานพาหนะ รวมถึงอุบัติเหตุจากการถูกทำร้าย เป็นต้น

ดังนั้นแล้ว การทำประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงวัย จะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ค่าทำฟัน ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง เป็นต้น การทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้พ่อแม่ในวัยชรา จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันตั้งตัว

นอกจากนี้ ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงวัยบางแผนยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น การคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การคุ้มครองกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกหลาน

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย คืออะไร จำเป็นแค่ไหนกับผู้สูงอายุ

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย คือ รูปแบบหนึ่งของประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ โดยครอบคลุมถึงกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เนื่องจากร่างกายมีความเสื่อมสภาพตามวัย ทำให้การเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระดูกเปราะบาง ส่งผลให้มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายกว่าคนวัยอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ลื่นหกล้ม อุบัติเหตุจากยานพาหนะ และแผลไฟไหม้

ดังนั้น ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วย รักษาพยาบาล และค่าทำศพ

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัยจึงจำเป็นกับผู้สูงอายุ เพราะความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึง

 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • นอกจากนี้ บางกรมธรรม์อาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ค่าชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก ค่าชดเชยการสูญเสียรายได้ ค่าชดเชยความเดือดร้อนในครอบครัว เป็นต้น
เลือกประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย ควรดูอะไรบ้าง

เลือกประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย ควรดูอะไรบ้าง      

การจะเลือกประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัยให้พ่อแม่ ตัวเราเองในฐานะลูกหลานอาจต้องย้อนมองว่า พ่อแม่มีไลฟ์สไตล์อย่างไร ชอบทำกิจกรรมอะไร อาศัยอยู่ที่ไหน สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น หากพ่อแม่ชอบทำสวน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มได้สูง หากอาศัยอยู่ในเขตเมือง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะได้สูง เป็นต้น

ที่สำคัญกว่านั้น การเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย ก็ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • วงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสมกับสภาพการเงินและความต้องการของตนเอง เพราะวงเงินความคุ้มครองที่สูงจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยเมื่อประสบอุบัติเหตุในผู้สูงวัย รักษาพยาบาล และค่าทำศพได้มากขึ้น
 • ประเภทของความคุ้มครองที่ต้องการ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย โดยทั่วไปจะให้ความคุ้มครองถึงกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ บางกรมธรรม์อาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ค่าชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก ค่าชดเชยการสูญเสียรายได้ ค่าชดเชยความเดือดร้อนในครอบครัว เป็นต้น
 • ค่าเบี้ยประกันภัยสำคัญในการเลือกทำประกันภัยให้ตรงใจ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามอายุ วงเงินความคุ้มครอง และประเภทของความคุ้มครอง
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง หากมีระยะเวลาความคุ้มครองนานก็จะช่วยให้ได้รับการคุ้มครองที่ยาวนานคุ้มค่าเบี้ยประกันมากยิ่งขึ้น
 • ผู้สูงอายุควรพิจารณาซื้อประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น จะได้มีเงินทุนเพียงพอในการใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

 ทั้งนี้ ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเอง

จุดเด่นของแผนประกันอุบัติเหตุ เทคแคร์ จูเนียร์ ตอบโจทย์ผู้สูงวัยอย่างไร

แผนประกันอุบัติเหตุ เทคแคร์ จูเนียร์ ตอบโจทย์ผู้สูงวัย เพราะช่วงอายุที่รับประกันตั้งแต่ 45-70 ปีบริบูรณ์ (สิ้นสุดอายุ 75 ปี) ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ทำประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมรับกรมธรรม์ทันที แบ่งจ่ายเบี้ยได้แบบรายเดือน และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารพ. ด้วยแคร์การ์ด โหลดผ่าน Chubb Anywhere Application จ่ายเบี้ยเริมต้น 5บาท/วัน*

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุดถึง 1,300,000 บาท** 
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 390,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุด 35,000 บาท
 • ชดเชยรายได้ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป คุ้มครองสูงสุด 365 วัน สูงสุวันละ 1,500/วัน
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจหรือตอบคําถามสุขภาพ
 • ไม่ต้องสํารองจ่าย เพียงแสดงบัตร Chubb E-Care Card ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย
ซื้อประกันอุบัติเหตุกับโลตัสให้พ่อแม่สูงวัย ต้องทำอย่างไร

ซื้อประกันอุบัติเหตุกับโลตัสให้พ่อแม่สูงวัย ต้องทำอย่างไร 

โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ ให้บริการนายหน้าประกันภัย พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันที่ตรงกับความต้องการ ซื้อประกันอุบัติเหตุกับโลตัสให้พ่อแม่สูงวัย  ประกันภัยอุบัติเหตุ เทคแคร์ ซีเนียร์ ซื้อประกันกับโลตัสได้ง่ายๆ ชำระเบี้ยประกันรายปีได้คล่องตัวทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ เงินสด เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์ https://www.lotussmoney.com/insurance/personal-accident/take-card-senior จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลพร้อมเบอร์ติดต่อกลับ ก็สามารถซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ที่เชื่อถือได้ผ่านโลตัสโดยตรง 

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก่อนซื้อประกันอุบัติเหตุผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการโบรคเกอร์ประกันภัย โทร 02 627 8888 เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น

แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer https://www.lotussmoney.com/content/insurance/accident-senior คัดลอกลิงก์ copy

ประเภท:ประกันภัย
Tag: