facebook messenger

ข้อควรระวังที่ต้องรู้ก่อนสมัครใช้งานบัตรเครดิต

ข้อควรระวังที่ต้องรู้ก่อนสมัครใช้งานบัตรเครดิต
ก่อนการสมัครบัตรเครดิต อันดับแรกควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนว่า ตรงกับการใช้จ่ายและไลฟ์สไตล์ของเราหรือไม่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานมากที่สุด และที่สำคัญควรศึกษาข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


ข้อห้ามที่ควรเลี่ยงเมื่อสมัครใช้งานบัตรเครดิต

 การสมัครใช้งานบัตรเครดิตกลายเป็นอีกทางเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการสิทธิพิเศษที่คุ้มค่ามากกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด เพราะบัตรเครดิตสามารถสะสมคะแนนบัตรเครดิต สำหรับใช้แลกเป็นของรางวัล ของสมนาคุณ ส่วนลด การบริการฟรีในสนามบิน หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้อีกมากมาย แต่การใช้บัตรเครดิตก็มีข้อควรระวังในการใช้งานอยู่มาก เพราะหากนำไปใช้จ่ายไม่ถูกวิธีก็อาจกลายเป็นการสร้างภาระหนี้สินก้อนโต มากกว่าความคุ้มค่าที่จะได้รับ

กดเงินสดด้วยบัตรเครดิต

การกดเงินสดเป็นอีกหนึ่งบริการของบัตรเครดิตที่สามารถทำได้ เพราะบางครั้งอาจมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินก้อน หรือเงินสดกะทันหัน โดยบัตรเครดิตบางประเภทสามารถกดเงินสดได้เต็มจำนวนวงเงิน แต่การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าก็จะมีการคิดอัตราค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน อีกทั้งยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อีก 7% ของยอดค่าธรรมเนียม ที่สำคัญการกดเงินสดจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวัน ซึ่งอาจสูงถึง 20% ต่อปี ดังนั้นหากไม่มีเหตุจำเป็นควรหลีกเลี่ยงบริการการกดเงินสดด้วยบัตรเครดิต

ชำระหนี้บัตรเครดิตล่าช้า

 บัตรเครดิตแต่ละประเภทจะกำหนดวันชำระเงินคืนแตกต่างกันไป โดยทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะนับจากวันสรุปยอดการใช้บัตรเครดิต ประมาณ 15 วัน เพื่อกำหนดเป็นวันชำระหนี้บัตรเครดิต หากชำระหนี้บัตรเครดิตล่าช้าพ้นช่วงปลอดอัตราดอกเบี้ย 0% ก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต ซึ่งอาจสูงถึง 16% ต่อปี ไปจนถึงค่าปรับชำระงวดค่างวดล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมการติดตามทวงหนี้ ดังนั้นเราควรชำระหนี้บัตรเครดิตให้ตรงเวลาอยู่เสมอ เพื่อประวัติการชำระหนี้ที่ดี และหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ชำระเงินคืนขั้นต่ำ

 ปัจจุบันธนาคารและสถาบันการเงินได้ปรับอัตราชำระเงินคืนขั้นต่ำจาก 5% เป็น 8% ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ถือบัตรเครดิตมีภาระในการชำระเงินคืนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นก่อนการสมัครใช้งานบัตรเครดิตจำเป็นต้องคำนวณ และประเมินในการชำระคืนภายหลังว่า เราสามารถจ่ายไหวหรือไม่ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการสร้างหนี้บัตรเครดิตเพิ่มอีก และที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการชำระเงินคืนขั้นต่ำเพียงอย่างเดียว เพราะหากพ้นระยะเวลาปลอดอัตราดอกเบี้ย 0% แล้ว ก็จะส่งผลต่อการคิดอัตราดอกเบี้ยที่อาจสูงถึง 16% ต่อปี

บัตรเครดิต

หนี้บัตรเครดิตเกิน 40% ของรายได้

 การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ควรเกิน 10 - 20% ของรายได้ต่อเดือน และควรเป็นการใช้จ่ายเพื่อสิ่งของจำเป็น ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย แต่หากหนี้บัตรเครดิตเกิน 40% ของรายได้แต่ละเดือน อาจเป็นสัญญาณเตือนว่า เรากำลังขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินคืนอย่างแน่นอน อาจทำให้ไม่มีเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิต หรือเกิดกรณีชำระหนี้บัตรเครดิตล่าช้า

หลายคนจึงต้องดิ้นรนหารายได้เสริม เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระหนี้บัตรเครดิต แต่ก็มีอีกหลายคนที่เลือกใช้วิธีการแบบผิด ๆ ทั้ง การไปกู้ยืมเงินนอกระบบ หรือเลือกสมัครบัตรเครดิตใบใหม่เพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาได้ 100% แต่กลับเป็นการสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

วงเงินบัตรเครดิตเต็มทุกใบ

 การสมัครบัตรเครดิตหลายใบเพื่อการใช้จ่ายไม่ใช่เรื่องผิด เพราะบัตรเครดิตแต่ละใบมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกัน ทั้งการสะสมคะแนนบัตรเครดิต โปรโมชันบัตรเครดิต การผ่อนซื้อสินค้า 0% หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่จะได้รับเมื่อใช้งานตามเงื่อนไข แต่หากบัตรเครดิตแต่ละใบที่ถืออยู่มีการใช้งานจนวงเงินบัตรเครดิตเต็มทุกใบ อาจเสี่ยงต่อการเป็นหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น


สมัครบัตรเครดิตใบใหม่ เพื่อจ่ายหนี้

การสมัครบัตรเครดิตใบใหม่เพื่อนำเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตใบเดิม อาจไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่กลับสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการกดเงินสดด้วยบัตรเครดิตเพื่อนำมาชำระหนี้ เพราะการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจะมีการคิดอัตราค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินที่ถอน มีการคิดค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และยังคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันด้วย หากคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วอาจเป็นการสร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า

สมัครบัตรเครดิตมากกว่า 3 ใบ

การสมัครบัตรเครดิตมากกว่า 3 ใบ ไม่ใช่เรื่องผิด หากเราประเมินแล้วว่า สามารถชำระคืนภายหลังได้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระหนี้สิน และต้องเป็นการสมัครเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ใบแรกเป็นการสมัครเพื่อสะสมคะแนนบัตรเครดิต ใบที่ 2 สมัครใช้งานสำหรับผ่อนซื้อสินค้า 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือใบที่ 3 สำหรับใช้ในการเดินทางโดยเฉพาะ แต่หากบัตรเครดิตทุกใบเป็นการสมัครเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ก็จะทำให้การใช้งานบัตรเครดิตไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร ดังนั้นควรปิดการใช้งานบัตรเครดิตที่ไม่จำเป็นออกไป

ไม่วางแผนการใช้งานบัตรเครดิต

อย่างที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันธนาคารหรือสถาบันการเงินหลายแห่งได้มีการอำนวยความสะดวกในการสมัครใช้งานบัตรเครดิตมากขึ้น ทั้งการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ อนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณามากมาย เพียงมีบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนก็สามารถสมัครได้แล้ว แต่การอนุมัติเร็ว ใช้งานเร็วโดยไม่มีการวางแผนใช้งานมีโอกาสที่จะก่อหนี้บัตรเครดิตได้ เช่น ไม่วางแผนการชำระคืนว่า ควรเลือกจ่ายแบบขั้นต่ำหรือเต็มจำนวน ไม่มีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้บริการที่อาจถูกเรียกเก็บภายหลัง 

ให้ยืมบัตรเครดิตผ่อนชำระสินค้า

หลายคนต้องมาใช้หนี้บัตรเครดิตที่ตนเองไม่ได้เป็นคนก่อ เพราะเผลอไว้วางใจให้คนรู้จักหรือคนใกล้ตัวยืมบัตรเครดิตไปผ่อนชำระสินค้า ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นมานักต่อนักแล้ว หรือบางคนก็เป็นผู้เอ่ยปากให้ยืมบัตรเครดิตเอง เพราะหวังคะแนนสะสมบัตรเครดิตจนลืมนึกถึงปัญหาที่อาจตามมาในอนาคต ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ไม่ควรให้คนอื่นยืมบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้า หรือผ่อนซื้อสินค้า แม้จะเป็นคนใกล้ตัวก็ตาม เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า คนยืมจะทำการผ่อนชำระคืนภายหลังจริงไหม หรือจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง 

ไม่ปลดหนี้บัตรเครดิต ก่อนกู้ซื้อบ้าน

หากเรามีแผนจะกู้ซื้อบ้านในอนาคต ควรจัดการหนี้บัตรเครดิตให้เรียบร้อย เพราะการเป็นหนี้บัตรเครดิต ทั้งการผ่อนชำระสินค้า หรือการชำระเงินคืนขั้นต่ำนั้น มีผลต่อการอนุมัติกู้ซื้อบ้านไม่ผ่านได้ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ด้วย เพราะธนาคารหรือสถาบันการเงินจะมีการดำเนินการตรวจสอบรายได้ หนี้สิน ประวัติการชำระหนี้ และประเมินความสามารถในอนาคตว่า เรามีความสามารถในการผ่อนชำระได้หรือไม่

สำหรับข้อห้ามต่าง ๆ ที่ควรเลี่ยงเมื่อสมัครใช้งานบัตรเครดิต เป็นตัวช่วยเพื่อลดปัญหาและภาระหนี้สินในอนาคต แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรูดซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต คือ การมองหาโปรโมชันผ่อนชำระสินค้า 0% อย่างบัตรเครดิตโลตัส ทั้งบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด ที่สามารถเลือกผ่อน 0% ทุกชิ้นได้ทั้งห้างโลตัส นานสูงสุด 3 เดือน* หรือรูดก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนทีหลังได้ และยังมอบสิทธิพิเศษดี ๆ อีกมากมาย เช่น รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากและปั๊มเอสโซ่ หรือรับความคุ้มคืนสูงสุด 5% เมื่อใช้จ่ายที่โลตัสทุกสาขา และโลตัส ช้อปออนไลน์ 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตรเครดิตโลตัสและ บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ โทร. 1712 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer https://www.lotussmoney.com/content/credit-card/trick-before-apply-credit-card คัดลอกลิงก์ copy

ประเภท:บัตรเครดิต
Tag: บัตรเครดิต