คนละวัย..ดีไซน์แผนการเงินคนละแบบ

    คนละวัย..ดีไซน์แผนการเงินคนละแบบ
 
  • “วัยเริ่มต้นทำงาน” เริ่มต้นออมตั้งแต่ช่วงนี้ รับรองว่าเห็นเงาเศรษฐีอยู่รำไร หากมองในแง่ของการลงทุนสำหรับคนวัยนี้  ยังสามารถรับความเสี่ยงได้สูง 

  • “วัยก่อร่างสร้างครอบครัว” คนวัยนี้ยังสามารถรับความเสี่ยงเรื่องการลงทุนได้ พอร์ตการลงทุนอาจจะปรับเปลี่ยนให้มีสัดส่วนของหุ้นน้อยลงมาเหลือประมาณ 50-70%ของเงินลงทุนทั้งหมด ที่เหลือก็กระจายไปลงทุนอย่างอื่น

  • “วัยกลางคนลงหลักปักฐาน” รายได้มากขึ้น และบางคนภาระหนี้เริ่มน้อยลง แต่โดยหลักๆก็ยังคงต้องสะสมเงินเพื่อเอาไว้ใช้ตอนเกษียณต่อไป 

  • “วัยใกล้เกษียณ” คนที่อายุระหว่าง 51-60 ปี ถ้าหากไม่สามารถสะสางหนี้ได้หมด อาจต้องเริ่มมองหาอาชีพหลังวัยเกษียณเผื่อไว้ด้วย   

  • “วัยเกษียณ” เงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เพราะคนวัยนี้โรคภัยเริ่มถามหา  ขณะเดียวกัน ก็ตรวจสอบสิทธิที่ได้จากประกันสังคมไปด้วยว่าสามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

แต่ละช่วงแต่ละวัย เงื่อนไขทางการเงินเปลี่ยนไป วางแผนการเงินให้สมวัย วิ่งเข้าเส้นชัยทางการเงินแน่นอน 

ประเภท:บัตรเครดิต