ทุนประกันรถยนต์ คืออะไร ต่างกับเบี้ยประกันอย่างไร

ทุนประกันรถยนต์ คืออะไร ต่างกับเบี้ยประกันอย่างไร

ทุนประกัน ต่างจากเบี้ยประกันรถยนต์ อย่างไร

ทุนประกันรถยนต์ คือ มูลค่าความเสียหายสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุจนได้รับความเสียหาย โดยทุนประกันจะคำนวณจากราคารถใหม่ป้ายแดง หรือราคากลางของรถในปีนั้น ๆ หากเป็นรถใหม่ป้ายแดง ทุนประกันจะอยู่ที่ 80% ของราคารถ และจะลดลงปีละ 10%

เบี้ยประกันรถยนต์ คือ เงินที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อแลกกับการรับความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ โดยเบี้ยประกันจะคำนวณจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทุนประกัน ประเภทของประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง ประวัติการขับขี่ของผู้เอาประกัน เป็นต้น
ลักษณะ
ทุนประกันรถยนต์
เบี้ยประกันรถยนต์
เบี้ยประกันรถยนต์
มูลค่าความเสียหายสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้เอาประกัน
เงินที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อแลกกับการรับความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์
การคำนวณ
คำนวณจากราคารถใหม่ป้ายแดง หรือราคากลางของรถในปีนั้น ๆ
คำนวณจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทุนประกัน ประเภทของประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง ประวัติการขับขี่ของผู้เอาประกัน เป็นต้น
หน่วย
บาท
บาท
ความสัมพันธ์
เบี้ยประกันจะแปรผันตามทุนประกัน
เบี้ยประกันจะแปรผันตามทุนประกัน

สมมติว่า คุณซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงราคา 1,000,000 บาท และตัดสินใจทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อปี

หากรถของคุณเกิดอุบัติเหตุจนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณไม่เกิน 500,000 บาท

ดังนั้น ทุนประกันรถยนต์จึงมีความสำคัญในการกำหนดขอบเขตความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ หากทุนประกันสูง วงเงินความคุ้มครองก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย แต่เบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นเช่นกัน

ประกันภัยรถยนต์แต่ละแบบ มีทุนประกันต่างกันอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์แต่ละแบบ มีทุนประกันต่างกันอย่างไร   

ประเภทประกัน
ทุนประกัน
ความคุ้มครอง
ชั้น 1
เลือกได้เอง
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด คุ้มครองรถสูญหายหรือเสียหายจากโจรกรรม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ
ชั้น 2
80% ของราคารถยนต์ใหม่ป้ายแดง
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก คุ้มครองรถสูญหายหรือเสียหายจากโจรกรรม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ
ชั้น 2+
เลือกได้เอง
คล้ายกับชั้น 2 แต่เพิ่มการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม
ชั้น 3
50% ของราคารถยนต์ใหม่ป้ายแดง
คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก คุ้มครองรถสูญหายหรือเสียหายจากโจรกรรม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ
ชั้น 3+
เลือกได้เอง
คล้ายกับชั้น 3 แต่เพิ่มการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม


ประกันรถยนต์แต่ละประเภท มีทุนประกันแตกต่างกันอย่างไร

 • ชั้น 1 มีทุนประกันให้เลือกได้เอง สามารถเลือกให้เหมาะสมกับมูลค่าของรถยนต์
 • ชั้น 2 และ ชั้น 2+ มีทุนประกันเริ่มต้นที่ 80% ของราคารถยนต์ใหม่ป้ายแดง หมายความว่า หากรถยนต์ของคุณมีราคา 1,000,000 บาท ทุนประกันชั้น 2 และชั้น 2+ จะอยู่ที่ 800,000 บาท
 • ชั้น 3 และ ชั้น 3+ มีทุนประกันเริ่มต้นที่ 50% ของราคารถยนต์ใหม่ป้ายแดง หมายความว่า หากรถยนต์ของคุณมีราคา 1,000,000 บาท ทุนประกันชั้น 3 และชั้น 3+ จะอยู่ที่ 500,000 บาท

 

ประกันรถยนต์แต่ละประเภท มีขอบเขตความคุ้มครองต่างกันอย่างไร

 • ชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด คุ้มครองรถสูญหายหรือเสียหายจากโจรกรรม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ
 • ชั้น 2 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก คุ้มครองรถสูญหายหรือเสียหายจากโจรกรรม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ
 • ชั้น 2+ คล้ายกับชั้น 2 แต่เพิ่มการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม
 • ชั้น 3 คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก คุ้มครองรถสูญหายหรือเสียหายจากโจรกรรม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ
 • ชั้น 3+ คล้ายกับชั้น 3 แต่เพิ่มการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม
การเลือกทุนประกัน

การเลือกทุนประกัน

 การเลือกทุนประกันที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าของรถยนต์ ประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่ ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น หากรถยนต์มีมูลค่าสูง ควรเลือกทุนประกันที่สูงเช่นกัน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ หากประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่ไม่ดี ควรเลือกทุนประกันที่สูงเช่นกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สิน

 

การเลือกประเภทประกัน

 การเลือกประเภทประกันที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าของรถยนต์ ประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่ การใช้งานรถยนต์ เป็นต้น หากรถยนต์มีมูลค่าสูง ควรเลือกประเภทประกันที่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม หากประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่ไม่ดี ควรเลือกประเภทประกันที่คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หากใช้รถยนต์เป็นประจำ ควรเลือกประเภทประกันที่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น ๆ นอกเหนือจากรถยนต์

ซื้อประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ เท่าไหร่ดี

ซื้อประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ เท่าไหร่ดี    

 โดยทั่วไป ทุนประกันรถยนต์ที่เหมาะสม คือ 80% ของราคารถยนต์ใหม่ป้ายแดง หากรถยนต์มีราคา 1,000,000 บาท ทุนประกันที่เหมาะสม คือ 800,000 บาท การเลือกซื้อประกันรถยนต์สำหรับมือใหม่ คนมีรถคันแรก ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 •  มูลค่าของรถยนต์

เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกทุนประกันรถยนต์ ควรเลือกทุนประกันให้ครอบคลุมมูลค่าของรถยนต์ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ หากรถยนต์มีมูลค่าสูง ควรเลือกทุนประกันที่สูงเช่นกัน

 • ประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่ 

หากประวัติการขับขี่ไม่ดี ควรเลือกทุนประกันที่สูง เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สิน หากมีประวัติการขับขี่ที่ดี อาจเลือกทุนประกันที่ต่ำกว่าได้

 • ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพถนน สภาพอากาศ พฤติกรรมการขับขี่ เป็นต้น หากอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ควรเลือกทุนประกันที่สูง

 • ประเภทของประกันรถยนต์ 

สามารถเลือกประกันรถยนต์ได้ตามความต้องการและความเหมาะสม เช่น ต้องการคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ต้องการคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ต้องการคุ้มครองทรัพย์สินอื่น ๆ นอกเหนือจากรถยนต์ เป็นต้น

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 

สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตามความต้องการ เช่น คุ้มครอง 1 ปี คุ้มครอง 2 ปี เป็นต้น

 • บริษัทประกันภัย ควรเลือกบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ
 • การเลือกทุนประกันรถยนต์

ต้องไม่ลืมว่า เบี้ยประกันรถยนต์จะแปรผันตามทุนประกัน ยิ่งทุนประกันสูง เบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึงควรเลือกทุนประกันให้เหมาะสมกับมูลค่าของรถยนต์ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ แต่ก็ต้องคำนึงถึงเบี้ยประกันด้วยว่าไม่สูงจนเกินไป

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 กับโลตัส ทำไมถึงคุ้มกว่า

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 กับโลตัส ทำไมถึงคุ้มกว่า

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับโลตัส รับส่วนลด แถมผ่อนเบี้ยประกัน 0% ได้นานถึง 10 เดือน รวมถึงโปรโมชันประกันภัยรถยนต์ อีกมากมาย ผ่านเว็บไซต์ซื้อประกันกับโลตัส หรือที่โลตัสใกล้บ้านที่มีศูนย์บริการพร้อมให้คำปรึกษาบริการกว่า 200 สาขา ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

สิ่งสำคัญของการเปรียบเทียบเบี้ยประกัน ต้องไม่ลืมคำนึงถึงรูปแบบความคุ้มครองว่าครอบคลุมมากแค่ไหน ความเสี่ยง และลักษณะการใช้รถของเราเองเพื่อชั่งน้ำหนักประกอบการตัดสินใจ โดยสามารถสอบถามเรื่องการทำประกันรถยนต์ โลตัสพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ ติดต่อได้ทันที โทร 026278888 หรือ แอดไลน์ @servicelotusbroker

แชร์บทความนี้ Facebook Facebook Messenger Line E-mail Twitter Printer https://www.lotussmoney.com/content/car-insurance/what-difference-sum-insured-insurance-premium คัดลอกลิงก์ copy

ประเภท:ประกันภัยรถยนต๋
Tag:
aaa

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จ่ายน้อย บริการครบ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จ่ายน้อย บริการครบ
รับประกันภัย โดยอลิอันซ์อยุธยาประกันภัย
01/05/67 - 31/07/67
ประกันภัยรถยนต์ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ที่โลตัส
ซื้อประกันภัยรถยนต์ ที่โลตัส
แบ่งจ่ายเงินสด 0% นาน 10 เดือน ที่โลตัส
01/12/66 - 31/12/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg