วิธีการเปิดใช้บัตร pindown pinup
สมาชิกบัตรหลักสามารถโทรแจ้งขอเปิดใช้บัตรได้ที่โทร. 1712 หลังจากเลือกภาษา กรุณากด 2
ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีทำอย่างไร pindown pinup
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร. 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 1 โดยสามารถเลือกให้ส่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์
สมัครบัตรเสริมทำอย่างไร pindown pinup
ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เอกสารสำเนาประจำตัวประชาชนผู้ถือบัตรเสริม
สอบถามสถานะใบสมัคร pindown pinup
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร. 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 4
บัตรหายทำอย่างไร pindown pinup
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร. 1712 กด 1 แล้วกด *1 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง