สุขภาพความงาม โรงพยาบาล คลินิก สปา รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 90,000 บาท* HLT1

โปรสุขภาพความงาม โปรโมชั่นบัตรเครดิตโลตัส

รูดช้อปสินค้าหรือบริการ เพื่อสุขภาพความงามที่ี่โรงพยาบาล คลินิกทำฟัน ร้านขายยา ร้านแว่นตา  คลินิกเสริมความงาม
ฟิตเนส โยคะ สปา โรงพยาบาลสัตว์ และ 6 ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
ที่ร่วมรายการ หรือช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ของร้านค้า ก็ได้รับเครดิตเงินคืนรวมตลอดรายการสูงสุด​ 90,000 บาท


รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 45,000 บาท* เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวน ครบตามเงื่อนไข

สะสมยอดรูดแบบเต็มจำนวน / เดือน

รับเครดิตเงินคืน (บาท)*

ครบทุก 8,000 บาท

100 บาท 
(สูงสุด 500 บาท)

หรือ ครบทุก 100,000 บาท

1,500 บาท
(สูงสุด 7,500 บาท)

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 45,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)

ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่
• โรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
• คลินิกเพื่อสุขภาพและเสริมความงาม รวมทั้งสปาและร้านทำผม  เช่น  สปาชา, ด็อกเตอร์ไลฟ์, ลา กลาซ คลินิก, พาธแล็บ, กายคตา คลินิก
• คลินิกทำฟัน
• ร้านขายยาและอาหารเสริม  เช่น  บูทส์ (BOOTS), วัตสัน (WATSONS)
• ร้านขายแว่นตา เช่น ท็อปเจริญ, Optical 88
• ฟิตเนส ยิม และสปอร์ตคลับ
• โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์
• ร้านค้าขายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ แอมเวย์ (AMWAY), กิฟฟารีน (GIFFARINE), ซูเลียน (ZHULIAN) เฮอร์บาไลฟ์ (HERBALIFE), ยูนิซิตี้ (UNICITY) และ คังเซ็น-เคนโก (KANGZEN KENKO)

และรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1 เท่า** เมื่อเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE สำหรับยอดรูดเต็มจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3 - 10 เดือน (รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 7,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 45,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)
 

 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการ ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ
ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ HLT1)


หรือ SMS พิมพ์ HLT1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66


*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการสะสมยอดรูดแบบเต็มจำนวน
• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตโลตัส ทุกประเภท
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
• บริษัทฯ จะคำนวณยอดการใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ที่เป็นรายการใช้จ่ายภายในประเทศและเป็นสกุลเงินบาทไทย จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ร้านขายยา คลินิกความงาม คลินิกทำฟัน ร้านแว่นตา สปา ฟิตเนสและโยคะ โรงพยาบาลสัตว์ แอปพลิเคชันแพทย์ทางไกล และ 6 ร้านขายสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ แอมเวย์ (AMWAY) , กิฟฟารีน (GIFFARINE), ซูเลียน (ZHULIAN), เฮอร์บาไลฟ์ (HERBALIFE), ยูนิซิตี้ (UNICITY) และ คังเซน-เคนโก (KANGZEN-KENKO) รวมถึงยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันโดยตรงของโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านค้านั้นๆ ที่อยู่ในหมวดสุขภาพความงาม โดยอ้างอิงจากยอดใช้จ่ายและชื่อร้านค้าบนเซลล์สลิปและที่ปรากฎในระบบของบริษัทฯ ว่าอยู่ในหมวดการใช้จ่ายใดตาม MCC code ของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง/นำร้านค้าที่อยู่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้มานับรวมได้
• จำกัดมอบเครดิตเงินคืนจากรายการสะสมยอดรูดเต็มจำนวนสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุดไม่เกิน 45,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ และสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียวเท่านั้น
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันนับจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือนมกราคม 2566, ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือนมีนาคม 2566 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือนเมษายน 2566 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2566 และภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือนมิถุนายน 2566  ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ ยอดใช้จ่ายออนไลน์ของร้านค้าประเภทอีคอมเมิร์ซ รายการผ่อนชำระสินค้า รวมถึงยอดเรียกเก็บรายเดือนจากการผ่อนชำระ, ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดกฎหมาย, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้เครดิตเงินคืนหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้ 
• กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ มารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก
• รายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ จะเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทโลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการจากโปรโมชั่นเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือน 
• เปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาท/เซลล์สลิปขึ้นไป
• อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการแบ่งชำระที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งจ่ายรายเดือน และมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% - 16.00% ต่อปี สำหรับรายการที่ร้านค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว (Settlement) ลูกค้าสามารถรวมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ระยะเวลาแบ่งจ่ายนาน 3-10 เดือน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการผ่อนชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน ทุกรายการกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมรายการ ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน
จำกัดเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือไม่เกิน 45,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
• สามารถทำรายการผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 18 ก.ค. 2566
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
• หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องแบ่งจ่ายจนครบกำหนดสัญญา
• กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
• การอนุมัติการทำรายการผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• รายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ จะเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทโลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 

สมัครบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัครบัตรเครดิตโลตัส  คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก