บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

บัตรสินเชื่อ บัตรผ่อนสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกผ่อนชำระสินค้าที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์ และแผนกที่นอน ห้างโลตัส ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับสิทธิประโยชน์ในการเบิกใช้สินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน
ติดต่อศูนย์บริการสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ โทร 1712  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครสินเชื่อเงินสด >
สิทธิประโยชน์หลัก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตร

สิทธิประโยชน์บัตรสินเชื่อ บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โลตัสพรีเมียร์

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อเดือน นานสูงสุด 12 เดือน 
เฉพาะสินค้าและโลตัสสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน*

บริการผ่อนชำระประกันภัยรถยนต์ชั้นนำ และสุขภาพที่ร่วมรายการ ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส
*ยอดขั้นต่ำต่อเดือนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ รับวงเงินพร้อมใช้

บัตรกดเงินสด รับวงเงินพร้อมใช้ 

สะดวกทุกที่ กดเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือในเครือข่ายเอทีเอ็มพูล

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ 

และค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่ห้างโลตัส และโลตัส โกเฟรช ทุกสาขา

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด

สิทธิประโชน์และบริการ รายละเอียด
1. ชื่อผลิตภัณฑ์

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
ผู้ออกและขายผลิตภัณฑ์ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

2. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคล หมายถึง การให้กู้ยืมเงินที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันแก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเอง

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง
 • วงเงินสินเชื่อบุคคลสูงสุด 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็น แบบลดต้นลดดอก
  • ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อปี
 • วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
  ยอดเงินคงค้างสุทธิ x (อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกต่อปี) x จำนวนวัน 365 วัน
 • วิธีการคำนวณยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
  ยอดสินเชื่อ / ระยะเวลาการผ่อนชำระ + (ยอดสินเชื่อ x (ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบคงที่ %ต่อเดือน))
 • บริการผ่อนชำระสินค้า / บริการ
  • ผ่อนชำระสินค้าที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์และแผนกที่นอน ห้างโลตัส ทั่วประเทศ สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรืออัตราดอกเบื้ย 0% ตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
  • ผ่อนสินค้านานสูงสุด 24 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่ห้างโลตัสโดยเลือกผ่อนได้ แบบชำระขั้นต่ำหรือรายเดือน
  • ผ่อนเบี้ยประกันรถยนต์ได้นานสูงสุดถึง 12 เดือน ที่โบรคเกอร์ ประกันภัย
  • ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระเงินคืนที่ห้าง โลตัสและโลตัส โกเฟรช ทุกสาขา
  • ชำระเงินคืนที่ตู้ ATM 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละเดือน
 • บริการเบิกถอนเงินสด 2 ช่องทาง
  • ผ่านช่องทาง ATM รับเงินสดทันที 24 ชม.จากเครื่องเอทีเอ็มในเครือข่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ATM POOL atm-logos2.jpg จำนวนเงินสดที่เบิกถอนได้ตั้งแต่ 1,000 -40,000 บาท / วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของแต่ละธนาคาร และไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน)
  • ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยโทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติ โทร 1712  โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนตั้งแต่ 5,000 – 500,000 บาท/ครั้ง โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 1–3 วัน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ให้ไว้
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี
 • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้น รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี 
  ลดดอก และค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนด (สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 12 เดือน)
  • ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ ไม่มี
  • เทียบเท่าดอกเบี้ยและค่าธรรมการใช้วงเงินแบบคงที่ 1.17 % ต่อเดือน
 
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)
5. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
 • ค่างวดผ่อนชำระ
  • การผ่อนชำระรายเดือน 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละเดือน เมื่อเบิกถอนสินเชื่อเงินสด ผ่านตู้ ATM
  • การผ่อนชำระรายเดือนโดยเลือกผ่อนชำระรายเดือน 3-60 เดือน เมื่อเบิกถอนสินเชื่อเงินสด ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1712 และชำระสินค้าผ่านเคาน์เตอร์ผ่อนชำระสินค้าที่ห้างโลตัส ทุกสาขา
  • ท่านจะต้องชำระหนี้ ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ ตามยอดขั้นต่ำที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • จำนวนวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นแบบวงเงินหมุนเวียน (Revolving Loan) โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ท่านใช้ไปเท่านั้น
  • หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงินหรือบริษัททราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น
6. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระหน้าที่ได้
 • บริษัทจะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15%ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10%ต่อปี โดยคำนวณจากยอดคงค้างทั้งหมด
 • บริษัทมีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงินหรือระงับสิทธิการใช้บัตรชั่วคราวได้ทันที
  • บริษัทอาจต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
7. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด
 • ท่านต้องแจ้งให้ศูนย์บริการบัตรโลตัสพรีเมียร์ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี และต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่บริษัททั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป
 • ในกรณีค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราพิเศษต่ำกว่าอัตราปกติ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษดังกล่าวกลับมาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราปกติที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจำนวนค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่สมาชิกต้องชำระให้กับบริษัทจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำนวนดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดในอัตราสูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดบนยอดเงินต้นทั้งหมดที่สมาชิกเบิกใช้ คำนวณนับจากวันที่สมาชิกได้รับเงินต้น จนถึงวันที่สมาชิกทำการชำระคืนทั้งหมด ลบด้วย (2) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่สมาชิกได้ชำระให้แก่บริษัททั้งหมดแล้วจนถึงวันก่อนที่สมาชิกจะทำการชำระเงินต้นทั้งหมดคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่สมาชิกต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
8. ท่านจะต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันหรือไม่
 • ไม่มี
9. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ้าง
 • ในกรณีบัตรสูญหายท่านจะต้องแจ้งที่ศูนย์บริการบัตรโลตัสพรีเมียร์ ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีเพื่อทำการระงับการใช้บัตรและยกเลิกรหัสประจำบัตร (หากมี) โดยจะดำเนินการระงับการให้บริการบัตรดังกล่าวภายในเวลา 5 นาทีนับแต่ที่ได้รับแจ้ง โดยท่านจะต้องรับผิดชอบชำระรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการระงับบัตร
 • การปฏิเสธรายการควรดำเนินแจ้งให้ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรพรีเมียร์ ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับใบแจ้งยอดบัญชี หรือวันที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้จากทาง เว็ปไชต์ของบริษัท
 • การผิดนัดชำระหนี้หรือการไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บในแต่ละเดือน บริษัทจะนำยอดคงค้างของเดือนนั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทเรียกเก็บในขณะนั้น และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ มาเรียกเก็บจากสมาชิกในงวดบัญชีถัดไป
10. ท่านควรทำอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
 • ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบทันที ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ โทร 1712 
11. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินหรือบริษัทได้อย่างไร
 • หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.lotussmoney.com หรือ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ โทร 1712 
12. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
 • ไม่มี
 

หมายเหตุ “ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษารับและดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล [email protected]

คำเตือน : บริษัทจำเป็นต้องปิดบัญชีของท่านและดำเนินการทางกฎหมาย หากท่านผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ หรือ ชำระหนี้ล่าช้าซึ่งท่านต้องชำระชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าติดตามทวงถามหนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทิ่เกิดขึ้นในการที่บริษัทจะใช้สิทธิตามกฎหมายบังคับให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้

หลักเกณฑ์การสมัครบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

สำหรับพนักงานประจำ

• บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 55 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน

สำหรับธุรกิจส่วนตัว

• เจ้าของกิจการอายุ 20 - 55 ปี
• เงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการต่อเดือน ตั้งแต่ 240,000 บาท ขึ้นไป
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน
• ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง 
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือน
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

ช่องทางชำระเงิน บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์

ชำระเงิน ฟรี! ที่โลตัส ทุกสาขา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา

ชำระเงิน ฟรี! ที่แคชเชียร์ โลตัส และโลตัส โกเฟรช ธ.กรุงศรีฯ ทุกสาขา, แอปพลิเคชัน KMA โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
• ชำระผ่าน ATM
• ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ชำระผ่านระบบธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
• ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย  
เครื่องหมายชำระเงินบัตรเครดิตโลตัส

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

กรณีที่ท่านได้รับดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราพิเศษ

(ก) กรณีสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระสินค้า ลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่ผู้ให้กู้กำหนดจนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไขโดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่สูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ลูกค้าจะถูกคิดดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รวมแล้วไม่เกินอัตราเดิมที่ลูกค้าได้รับ

(อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินปกติของสินเชื่อผ่อนชำระสินค้าเป็นงวด ได้แก่ ร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี)

 

(ข) กรณีสินเชื่อเงินสด หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี

 

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อท่านได้ชำระเงินครบตามกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม

(โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือตัวอย่างตารางการผ่อนชำระสินค้า/สินเชื่อเงินสด)