ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษตามภูมิภาค

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษตามภูมิภาค

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษ เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันสำหรับรถยนต์และแต่ละพื้นที่ ราคาถูกกว่า ได้ใจคนทุกภาค อยู่ภาคไหนก็จ่ายราคานั้น คุ้มครองรถหลากหลายรุ่น พร้อมแบ่งจ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

 

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากด้านล่าง

แพลทินัม บียอนด์
( รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป )
แพลทินัม รีวอร์ด
( รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป )
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
*เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

• ระยะเวลาการขาย วันที่ 1 มกราคม 2566 – 28 เมษายน 2566 
• ประกันภัยภาคสมัครใจ ชั้น 1 ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย 
• กรมธรรม์คุ้มครองหลังการชำระเบี้ยและผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ และผ่านการพิจารณารับประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยแล้วเท่านั้น 
• กำหนดทุนประกันภัยให้เหมาะสมกับรถยนต์โดยรับประกันภัยที่ 80% ของราคาตลาด 
• รับประกันภัยรถยนต์รหัส 110 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า 
• รถกระบะส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า 
• อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย 
• บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ บมจ.วิริยะประกันภัย, บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์, บมจ.เมืองไทยประกันภัย, บมจ.กรุงเทพประกันภัย , บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย, บมจ.ไทยศรีประกันภัย และบมจ.สินมั่นคงประกันภัย 
• การเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยให้อ้างอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งตามเล่มทะเบียนรถยนต์ 
• รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
• บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น 
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย หรือ โทรสอบถาม 0-2627-888