ซื้อประกันภัยรถยนต์ แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน ที่โลตัส

ซื้อประกันภัยรถยนต์ เข้าร่วม โครงการแบ่งจ่ายเงินสดประกันภัยรถที่โลตัส 0% นาน 6 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย ที่โลตัสสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น

โปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าใหม่ ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส เท่านั้น

 

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบริการทดรองจ่าย

 • ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีชื่อระบุอยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถคันที่เอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • เอกสาร และข้อมูลสำคัญ ของลูกค้า ที่ต้องใช้ยื่นประกอบการเข้าร่วมโครงการ

  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เอาประกันภัย และจะต้องเป็นแบบชิพการ์ดเท่านั้น

  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

*บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ที่เสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 

โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากด้านล่าง

แพลทินัม บียอนด์
( รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป )
แพลทินัม รีวอร์ด
( รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป )
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
เงื่อนไขโครงการบริการทดรองจ่าย

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบริการทดรองจ่าย

 • ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีชื่อระบุอยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถคันที่เอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • เอกสาร และข้อมูลสำคัญ ของลูกค้า ที่ต้องใช้ยื่นประกอบการเข้าร่วมโครงการ

  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เอาประกันภัย และจะต้องเป็นแบบชิพการ์ดเท่านั้น

  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

เงื่อนไขโครงการบริการทดรองจ่าย

 • ระยะเวลาโครงการบริการทดรองจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 • โครงการบริการทดรองจ่าย เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผ่านเคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส ที่โลตัสสาขาที่ร่วมรายการ

 • ลูกค้าใหม่ คือ ลูกค้าที่ไม่เคยซื้อประกันภัยรถยนต์กับทาง บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ ลูกค้าที่เคยซื้อประกันภัยรถยนต์กับทาง บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด แล้วขาดต่อแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขาดต่ออายุประกันภัย

 • เฉพาะการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น 1/ 2+ / 2 / 3+ และ 3 ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท (รวมภาษี และ อากร)แบ่งจ่ายเงินสดได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย

 • ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไม่เข้าร่วมโครงการ

 • โครงการบริการทดรองจ่าย จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆ ได้

 • ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมีชื่อระบุอยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถ คันที่เอาประกันภัย และบัตรประชาชนจะต้องเป็นแบบชิพการ์ดเท่านั้น

 • ขอใช้คำว่า “ลูกค้า” ระบุแทน คำว่า ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัย

 • ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดแรกในวันที่ทำยื่นใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย (เข้าร่วมโครงการบริการทดรองจ่าย)

 • กรณีลูกค้าเป็นสมาชิกบัตรเครดิต โลตัส หรือบัตรสินเชื่อ โลตัส พรีเมียร์ จะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่ซื้อประกันภัยรถยนต์

 • ลูกค้าต้องลงนามความยินยอม ในเอกสารดังต่อไปนี้ ใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย, เอกสารความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล, หนังสือขอยกเลิกกรมธรรม์

 • บริษัทผู้รับประกันภัยที่ร่วมโครงการ คือ บมจ.วิริยะประกันภัย, บมจ. สินมั่นคงประกันภัย, บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์, บมจ. เมืองไทยประกันภัย, บมจ. กรุงเทพประกันภัย และบมจ.ไทยศรีประกันภัย

 • บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ที่เสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัสเท่านั้น